Dostarczenie nagród rzeczowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na konkurs edukacyjny w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL (2)

Na potrzeby realizacji projektu Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL finansowanego ze środków UE w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz współfinasowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631 Urząd Miasta Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej opisanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania ofertowego