Punkty doradczo-konsultacyjne w Bydgoszczy

Od 1 marca 2022 r. wznowiły działanie punkty doradczo – konsultacyjne w Bydgoszczy. Eksperci ekologiczni zapewniają w nich bezpłatną pomoc w pozyskaniu informacji o dotacjach na wymianę ogrzewania, o tym, jak można łączyć różne źródła dofinansowania (dotację miejską i wsparcie z rządowego programu Czyste Powietrze), jak otrzymać dofinansowanie na termomodernizację i odnawialne źródła energii oraz o korzyściach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z wymiany ogrzewania, z poprawy efektywności energetycznej budynków i zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Ekodoradcy czekają na mieszkańców w dwóch lokalizacjach:

  • w Śródmieściu — ulica Gdańska 5 (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu)
    • poniedziałki w godz. 16.00–19.30
    • środy w godz. 16.00–19.30
  • na osiedlu Miedzyń — ulica Pijarów 4, pokój 114 (Zespół Szkół nr 8)
    • wtorki w godz. 16.00–19.30
    • czwartki w godz. 16.00–19.30

Wizytę we własnym domu zarezerwować można pod numerem telefonu: 786 653 426