Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 01.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w powiecie kłodzkim i lwóweckim.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 01.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 01.03.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki  meteorologiczne  utrudniające  rozprzestrzenianie się  zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

  • egzekwowanie  zakazu  palenia  odpadów  zielonych  poprzez wzmożone kontrole,

  • kontrole  gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,

  • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,

  • zakaz  stosowania  spalinowych  urządzeń  ogrodniczych  (w okresie wiosennym i jesiennym),

  • zakaz sprzątania ulic na sucho,

  • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni:

  • nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w obszarach, gdzie występują nadmierne stężenia,

  • ograniczać aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni,

  • ograniczać własną emisję zanieczyszczeń poprzez: ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, ogrzewanie  mieszkań  lepszym  jakościowo  paliwem.

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5979