Konferencja JPAZ 2023

W imieniu Organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do udziału w IV Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”

Podobnie jak w poprzednich edycjach tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powietrza – ich emisją, dyspersją i depozycją oraz wpływem na zdrowie i życie ludzi, edukacją ekologiczną oraz aspektami prawnymi działań związanych z poprawą jakości powietrza. W tym roku do głównej tematyki konferencji włączone zostały również zagadnienia związane z bioaerozolem – bardzo ważne ze społecznej perspektywy, zwłaszcza w warunkach nasilających się zmian klimatu.

Termin:

03-05.07.2023

Program konferencji

Miejsce:

Obrady: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej (ul. Janiszewskiego 8, Wrocław)

Przyjęcie konferencyjne – garden party: Ogrody Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr, ul. Kosiby 8, Wrocław

Poniżej znajduje się mapa z najważniejszymi lokalizacjami

Organizatorzy:

Tematyka konferencji:

 • zanieczyszczenia powietrza i ich źródła
 • aerobiologia molekularna i środowiskowa
 • modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz jakości powietrza
 • wpływ jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na zdrowie społeczeństwa i środowisko
 • ocena jakości powietrza na potrzeby badań epidemiologicznych
 • jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych
 • ocena ryzyka środowiskowego
 • wpływ warunków meteorologicznych i zmian klimatu na jakość powietrza
 • jakość powietrza wokół obiektów komunalnych
 • społeczno-ekonomiczne problemy jakości powietrza
 • edukacja ekologiczna
 • aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • monitoring jakości powietrza

Zgłoszenia:

Rejestracja zakończona

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego TUTAJ
Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną na podany adres e-mail.
Czynny udział w konferencji możliwy będzie po zakwalifikowaniu nadesłanych abstraktów wystąpień (w języku angielskim, maks. 300 słów). Abstrakty w formacie .docx, .doc lub .odt należy przesyłać na adres e-mail: jpaz.mappingair@uwr.edu.pl
Szablon abstraktu w formacie .doc wraz z wytycznymi odnośnie formatowania do pobrania TUTAJ lub pod adresem:
https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/04/JPAZ_4_abstract_template_pl.doc
Kwalifikacja wystąpień (referat lub poster) dokonana zostanie przez Komitet Naukowy, po uwzględnieniu preferencji prelegentów.

Forma wystąpień:

REFERATY:

 • czas prezentacji: 15 minut
 • język konferencji: polski lub angielski
 • język treści na prezentacjach multimedialnych: polski lub angielski (preferowany angielski)
 • format prezentacji .ppt, .pptx, .odp, .pdf

POSTERY:

 • język: polski lub angielski (preferowany angielski)
 • format: max. A0; orientacja pionowa

Książka abstraktów

Zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów wystąpień i posterów nadesłanych na konferencję. Tom do pobrania TUTAJ

Opłaty:

Udział uczestników w Konferencji będzie w całości finansowany z budżetu Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w uczestnictwie w konferencji będą miały osoby deklarujące czynny udział w Konferencji (zgłoszenie referatu lub posteru)

Ważne terminy:

Konferencja: 03-05.07.2023

Zgłoszenia oraz termin nadsyłania abstraktów: do 1 czerwca 2023 r.

Uwaga! termin przesyłania abstraktów i rejestracji na konferencję przedłużony do 12 czerwca 2023 r.

Termin rejestracji na konferencję (bez wystąpień) przedłużony do 21 czerwca 2023 r.

Komitet naukowy:

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. Marek Błaś – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka, dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
dr hab. Paweł Gać, prof. UMW, – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG – Politechnika Gdańska
dr hab. Maciej Górka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Łukasz Grewling, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Polska Akademia Nauk, Poznań
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski – Imperial College London
dr hab. Grzegorz Majewski, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. Małgorzata Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Dorota Myszkowska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. Tomasz Olszowski, prof. PO – Politechnika Opolska
prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr n.med. Katarzyna Połtyn-Zaradna – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr n. med. Piotr Rapiejko, Wojskowy, Instytut Medyczny w Warszawie, Osrodek Badań Alergenów Środowiskowych
dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. SGSP, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
dr hab. Justyna Rybak, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Lucyna Samek, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab.inż. Izabela Sówka, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
dr hab. Iwona Stachlewska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery
dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska PIB
dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. UMW – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

Komitet organizacyjny:

dr Tymoteusz Sawiński – Przewodniczący, Uniwersytet Wrocławski
dr Anetta Drzeniecka–Osiadacz – Wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. n.med. Krystyna Pawlas – Wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr – Wiceprzewodnicząca, Politechnika Wrocławska
dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. UMW – Wiceprzewodniczący, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
mgr Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza
dr hab. n.med. Paweł Gać, prof. UMW, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
mgr inż. Aleksandra Kowalska, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, Miasto Bydgoszcz
dr Iwona Markiewicz-Górka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Mateusz Tykierko, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska
dr inż. Urszula Miller, Politechnika Wrocławska
dr inż. Elżbieta Romanik, Politechnika Wrocławska
dr Maciej Zathey, Instytut Rozwoju Terytorialnego
dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Małgorzata Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Sekretariat:

Magdalena Korzystka-Muskała
Szymon Tomczyk

Kontakt:

e-mail: jpaz.mappingair@uwr.edu.pl, magdalena.korzystka-muskala@uwr.edu.pl

tel. +48 71 348 54 41 wewn. 300 (Magdalena Korzystka-Muskała)

Komunikaty konferencyjne

1. Komunikat do pobrania

Finałowy Komunikat do pobrania