Obserwatorium UWrPrognozyPomiaryKomunikaty

Informacja o jakości powietrza i parametrach tła meteo na podstawie danych z Obserwatorium UWr (Wrocław - Biskupin)

Dane dla godziny: 2022-08-19 05:33:00 UTC

Tło meteorologiczne

T [°C]

21.8

V [m/s]

0.6

Ri [mm/h]

brak

Jakość powietrza

PM10 [µg/m3]

60.0

PM2.5 [µg/m3]

23.0

O3 [µg/m3]

45.7

Indeks jakości powietrza

Warunki umiarkowane

Jakość powietrza jest akceptowalna. Warunki akceptowalne dla aktywności na zewnątrz, choć zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych.

Oznaczenia: T - temperatura powietrza, V - prędkość wiatru, Ri - intensywność opadu, PM10 - stężenie pyły zawieszonego PM10, PM2.5 - stężenie pyłu zawieszonego PM2.5, O3 - stężenie ozonu troposferycznego. Tło meteorologiczne - wartości momentowe dla danej godziny, wg rejestracji minutowej, jakość powietrza - wartości średnie za ostatnie 60 minut, wyliczone w oparciu o dane minutowe. Indeks jakości powietrza określany wg kryteriów Polskiego Indeksu Jakości Powietrza GIOŚ.