Jakość powietrza

Informacja o jakości powietrza i parametrach tła meteo na podstawie danych z Obserwatorium UWr (Wrocław - Biskupin)

Tło meteorologiczne

T [°C]

4.0

V [m/s]

1.1

Ri [mm/h]

brak
Jakość powietrza

PM10 [µg/m3]

6.4

PM2.5 [µg/m3]

6.7

O3 [µg/m3]

19.5
Indeks jakości powietrza
Warunki bardzo dobre

Jakość powietrza jest bardzo dobra. Warunki idealne dla aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.

Oznaczenia: T - temperatura powietrza, V - prędkość wiatru, Ri - intensywność opadu, PM10 - stężenie pyły zawieszonego PM10, PM2.5 - stężenie pyłu zawieszonego PM2.5, O3 - stężenie ozonu troposferycznego. Tło meteorologiczne - wartości momentowe dla danej godziny, wg rejestracji minutowej, jakość powietrza - wartości średnie za ostatnie 60 minut, wyliczone w oparciu o dane minutowe. Indeks jakości powietrza określany wg kryteriów Polskiego Indeksu Jakości Powietrza GIOŚ.

Projekt "Czy wiesz czym oddychasz?" - kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza - LIFE-MAPPINGAIR/PL jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej