Jakość powietrzaPrognozy jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza i parametrach tła meteo na podstawie danych z Obserwatorium UWr (Wrocław - Biskupin)

Dane dla godziny: 2021-10-22 16:33:00 UTC

Tło meteorologiczne

T [°C]

10.6

V [m/s]

3.0

Ri [mm/h]

brak

Jakość powietrza

PM10 [µg/m3]

18.0

PM2.5 [µg/m3]

7.5

O3 [µg/m3]

63.2

Indeks jakości powietrza

Warunki bardzo dobre

Jakość powietrza jest bardzo dobra. Warunki idealne dla aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.

Oznaczenia: T - temperatura powietrza, V - prędkość wiatru, Ri - intensywność opadu, PM10 - stężenie pyły zawieszonego PM10, PM2.5 - stężenie pyłu zawieszonego PM2.5, O3 - stężenie ozonu troposferycznego. Tło meteorologiczne - wartości momentowe dla danej godziny, wg rejestracji minutowej, jakość powietrza - wartości średnie za ostatnie 60 minut, wyliczone w oparciu o dane minutowe. Indeks jakości powietrza określany wg kryteriów Polskiego Indeksu Jakości Powietrza GIOŚ.