Obserwatorium UWrPrognozyPomiaryKomunikaty

Informacja o jakości powietrza i parametrach tła meteo na podstawie danych z Obserwatorium UWr (Wrocław - Biskupin)

Dane dla godziny: 2024-02-29 02:35:00 UTC

Tło meteorologiczne

T [°C]

4.1

V [m/s]

0.3

Ri [mm/h]

brak

Jakość powietrza

PM10 [µg/m3]

4.8

PM2.5 [µg/m3]

5.5

O3 [µg/m3]

6.0

BC [µg/m3]

0.7

BCB [µg/m3]

0.0

Indeks jakości powietrza

Warunki bardzo dobre

Jakość powietrza jest bardzo dobra. Warunki idealne dla aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.

Oznaczenia: T - temperatura powietrza, V - prędkość wiatru, Ri - intensywność opadu, PM10 - stężenie pyły zawieszonego PM10, PM2.5 - stężenie pyłu zawieszonego PM2.5, O3 - stężenie ozonu troposferycznego. BC - sadza ze spalania paliw, BCB - w tym sadza ze spalania biomasy. Pomiary stężeń sadzy (BC i BCG) prowadzone za pomocą urządzeń zakupionych w ramach projektu ACTRIS-PL. Tło meteorologiczne - wartości momentowe dla danej godziny, wg rejestracji minutowej, jakość powietrza - wartości średnie za ostatnie 60 minut, wyliczone w oparciu o dane minutowe. Indeks jakości powietrza określany wg kryteriów Polskiego Indeksu Jakości Powietrza GIOŚ.