Zamówienia publiczne

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami o przetargach i zamówieniach publicznych.
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000 euro

Organizacja sieci punktów konsultacyjnych z ekspertami ekologicznymi dla mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości wraz ze świadczeniem usług doradczych ( konsultacyjnych) związanych z wymianą ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne.

Więcej informacji tutaj:

Postępowanie BZP.272.15.2021.IWK Organizacja punktów konsultacyjnych

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000 euro – dokumentacja zakończonych postępowań

Postępowanie: WZP.271.27.2021.B Organizacja punktów konsultacyjnych z ekspertami ekologicznymi dla Bydgoszczy

Dostawa komputerowych stanowisk do ciągłej prezentacji jakości powietrza

WZP.271.23.2021.B Zaprojektowanie i wykonanie elementów zielonej infrastruktury w miejskiej przestrzeni publicznej w Bydgoszczy

Aktualne zapytania ofertowe

02.02.2022 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę 3600 sztuk ulotek informacyjnych i 100 sztuk plakatów

21.12.2021 Zapytanie ofertowe na wydruk materiałów szkoleniowych w formie książki

Postępowania zakończone

26.11.2021 Zapytanie ofertowe na ekologiczne zestawy spożywcze

18.08.2021 Zapytanie ofertowe na realizację badania ankietowego

19.05.2021 Zapytanie ofertowe dla Urzędu Miasta Bydgoszcz “Zaprojektowanie i budowa elementów zielonej infrastruktury w miejskiej przestrzeni publicznej w Bydgoszczy”

11.05.2021 Zapytanie ofertowe DWNZKŚ.272.1.2021.MP dostarczenie nagród

20.04.2021 Ponowne – Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagród rzeczowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

27.04.2021 Powtórne zapytanie ofertowe na dostawę ekologicznych zestawów spożywczych

20.04.2021 NOWE Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagród rzeczowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

19.04.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę ekologicznych zestawów spożywczych

19.04.2021 NOWE Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych

28.12.2020 Zapytanie ofertowe świadczenie usługi komunikacyjne telefonii komórkowej

02.12.2020 Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów spożywczych

01.10.2020 Zapytanie ofertowe na przygotowanie pakietów promocyjnych

03.08.2020 NOWE ZAPYTANIE na świadczenie usługi cateringowej

17.03.2020 Zapytanie ofertowe zakup i dostawa czujników (3) 

14.02.2020 NOWE zapytanie ofertowe- wsparcie w zakresie zajęć e-learningowych 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – druk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na catering -Bydgoszcz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na catering – Wrocław

10.02.2020 Zapytanie ofertowe – usługa drukowania materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe- CATERING W MIEŚCIE BYDGOSZCZ

Zapytanie ofertowe- CATERING W MIEŚCIE WROCŁAW

Zapytanie ofertowe – KONSULTACJA METODYCZNA V.2

Zapytanie ofertowe- KONSULTACJA METODYCZNA

Zawiadomienie o wyborze oferty- tablice informacyjne

Zawiadomienie o wyborze oferty- ANKIETY

Zapytanie ofertowe – Ankiety

Zapytanie ofertowe – Catering

Zapytanie ofertowe- tablice informacyjne

Zawiadomienie o wyborze oferty- catering