27.04.2021 Ponowne zapytanie ofertowe na dostawę ekologicznych zestawów spożywczych

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.8.2021.MP

Przedmiotem zamówienia jest

usługa dostawy ekologicznych koszy/zestawów zawierających lokalne produkty spożywcze, dla uczestników III Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, realizowanej w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza, realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631. 

Termin składanie ofert:

Ofertę należy składać elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl do dnia 04.05.2021 r. do godz. 10:00.

Pytania oferentów:

Zapytanie zawiera warunki takie jak – produkty muszą być ekologiczne /
od lokalnych producentów. Czy produkty muszą spełniać oba warunki czy
wymiennie (jeden albo drugi)?

Ukośnik w opisie należy traktować jako alternatywę – produkty mogą być ekologiczne lub od lokalnych producentów, mogą również spełniać oba te kryteria.

05.05.2021 Notatka z wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

28.04.2021 Aktualizacja Formularz oferty do POBRANIA

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych