FAQ – punkty konsultacyjne

Czym jest punkt konsultacyjny?
Sieć punktów konsultacyjnych została utworzona w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE MAPPINGAIR/PL” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, we współpracy z Miastem Bydgoszcz i Politechniką Wrocławską i współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Celem działania punktu konsultacyjnego jest udzielanie mieszkańcom porad związanych z wymianą starego pieca na ekologiczne źródło ogrzewania.
Konsultacje prowadzone są przez specjalistów w zakresie doradztwa ekologicznego.

Gdzie szukać doradcy ekologicznego na terenie aglomeracji wrocławskiej?
Z doradcą można kontaktować się:
– osobiście w punkcie (harmonogram Trzebnica, harmonogram Kobierzyce)
– drogą elektroniczną: mappingair@oczp.pl
– telefonicznie: tel. 71 750 61 12 (w godzinach pracy punktów)
– przez formularz kontaktowy: Zadaj pytanie

Gdzie szukać doradcy ekologicznego na terenie aglomeracji bydgoskiej?
Z doradcą można kontaktować się:
osobiście w punkcie (harmonogram dostępny tutaj)
telefonicznie: tel. 786 653 426 (w godzinach pracy punktów)
przez formularz kontaktowy: Zadaj pytanie

Komu pomaga doradca ekologiczny?
Konsultacje dostępne są przede wszystkim dla mieszkańców gmin, w których prowadzone są punkty konsultacyjne, ale każdy, kto się z nami skontaktuje, otrzyma poradę.

Ile kosztuje usługa konsultacyjna?
Konsultacja w ramach projektu jest nieodpłatna. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto skontaktować się z doradcą ekologicznym?
Doradca jest przede wszystkim wiarygodnym źródłem aktualnych informacji i wiedzy nt.:
– obowiązujących wymogów uchwały antysmogowej,
– zasad dostępnych na rynku źródeł finansowania,
– przysługujących programach pomocowych (dodatkach osłonowych),
– Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji.

Doradca wskaże również negatywne aspekty wykorzystania przestarzałej instalacji na paliwo stałe, jak również korzyści wynikające z wymiany ogrzewania na ekologiczne, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i termomodernizacji budynków.

Czy doradca ekologiczny wypełnia wniosek o dofinansowanie?
Doradca nie opracowuje wniosku o dofinansowanie. W ramach prowadzonych nieodpłatnie konsultacji może przekazać informacje służące wypełnieniu wniosku przez wnioskodawcę.