FAQ – punkty konsultacyjne

 

Jak działają punkty konsultacyjne?

Czym jest punkt konsultacyjny?
Sieć punktów konsultacyjnych została utworzona w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE MAPPINGAIR/PL” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, we współpracy z Miastem Bydgoszcz i Politechniką Wrocławską i współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Celem działania punktu konsultacyjnego jest udzielanie mieszkańcom porad związanych z wymianą starego pieca na ekologiczne źródło ogrzewania.
Konsultacje prowadzone są przez specjalistów w zakresie doradztwa ekologicznego.

Gdzie szukać doradcy ekologicznego na terenie aglomeracji wrocławskiej?
Z doradcą można kontaktować się:
– osobiście w punkcie (harmonogram dostępny tutaj)
– drogą elektroniczną: mappingair@oczp.pl
– telefonicznie: tel. 71 750 61 12 (w godzinach pracy punktów)
– przez formularz kontaktowy: Zadaj pytanie

Gdzie szukać doradcy ekologicznego na terenie aglomeracji bydgoskiej?
Z doradcą można kontaktować się:
– osobiście w punkcie (harmonogram dostępny tutaj)
– telefonicznie: tel. 786 653 426 (w godzinach pracy punktów)
– przez formularz kontaktowy: Zadaj pytanie

Komu pomaga doradca ekologiczny?
Konsultacje dostępne są przede wszystkim dla mieszkańców gmin, w których prowadzone są punkty konsultacyjne, ale każdy, kto się z nami skontaktuje, otrzyma poradę.

Ile kosztuje usługa konsultacyjna?
Konsultacja w ramach projektu jest nieodpłatna. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto skontaktować się z doradcą ekologicznym?
Doradca jest przede wszystkim wiarygodnym źródłem aktualnych informacji i wiedzy nt.:
– obowiązujących wymogów uchwały antysmogowej,
– zasad dostępnych na rynku źródeł finansowania,
– przysługujących programach pomocowych (dodatkach osłonowych),
– Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji.

Doradca wskaże również negatywne aspekty wykorzystania przestarzałej instalacji na paliwo stałe, jak również korzyści wynikające z wymiany ogrzewania na ekologiczne, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i termomodernizacji budynków.

Czy doradca ekologiczny wypełnia wniosek o dofinansowanie?
Doradca nie opracowuje wniosku o dofinansowanie. W ramach prowadzonych nieodpłatnie konsultacji może przekazać informacje służące wypełnieniu wniosku przez wnioskodawcę.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Do kiedy muszę wymienić „kopciucha”?
„Kopciuchy” to kotły niespełniające żadnych norm emisyjnych, tzw. pozaklasowe, które często odznaczają się brakiem tabliczki znamionowej. Mogą być użytkowane wyłącznie na obszarach, gdzie pozwalają na to wprowadzone uchwały antysmogowe (aktualny przegląd uchwał antysmogowych znajdziecie tutaj: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/dokumenty/#opracowania_i_raporty) lub gdzie nie zostały one jeszcze podjęte (dot. woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego).

Przypominamy! Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego kopciuchy  należy wymienić przed 1 stycznia 2024 r., natomiast mieszkańcy woj. dolnośląskiego czas na ich wymianę mają do 30 czerwca 2024 r.

O czym mówi nam klasa kotła na paliwo stałe i jak ją sprawdzić?
Klasy kotłów określane są na podstawie wydajności i jakości urządzenia oraz ilości emisji zanieczyszczeń podczas jego pracy – im klasa jest wyższa, tym większa sprawność kotła i mniejsza emisja niebezpiecznych związków do atmosfery.

Klasę kotła możemy sprawdzić na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Problem możemy mieć w przypadku starszych kotłów. Jeśli nie możemy znaleźć informacji w podanych miejscach – prawdopodobnie kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas. Jak sprawdzić klasę kotła? Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2019/11/jak-sprawdzic-klase-kotla/ 

Polska norma wprowadzająca klasy kotłów (klasy 1-3) istnieje od 2002 r., ale nie była do tej pory obowiązkowa. Aktualizacja tej normy z 2012 r. (PN-EN 303-5:2012) usunęła klasy 1. i 2., a dodała klasy 4. i 5. Od 1 stycznia 2020 r. w Polsce w sprzedaży dostępne są wyłącznie kotły spełniające wymogi ekoprojektu – więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2019/12/uwaga-od-1-stycznia-wylacznie-ekoprojekt/.

Czym są wymagania ekoprojektu?
Ekoprojekt (określany także jako ecodesign) to ujednolicone wymagania określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.

Więcej o dyrektywie ekoprojektu w naszych artykułach:
https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2019/12/uwaga-od-1-stycznia-wylacznie-ekoprojekt/
https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2021/12/od-1-stycznia-2022-dla-kominkow-wylacznie-ekoprojekt/

Czy mogę użytkować kominek rekreacyjny, który nie spełnia wymogów ekoprojektu?
Kominek, który nie spełnia wymogów ekoprojektu, można użytkować, gdy zezwala na to uchwała antysmogowa (aktualny przegląd uchwał antysmogowych dostępny jest tutaj). W większości obszarów dopuszcza się wyposażone instalacji w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w dyrektywie ekoprojektu. Doposażenie w elektrofiltr nie zwalnia z obowiązku stosowania suchego drewna (tj. o wilgotności <20%).

Przypominamy! W woj. dolnośląskim wszystkie obecnie użytkowane kominki rekreacyjne muszą spełniać wymogi ekoprojektu, natomiast w woj. kujawsko-pomorskim wymagania te będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r.

Czym wolno palić w piecu/kotle/kominku?
To, czym wolno palić w piecu/kotle/kominku określa uchwała antysmogowa. Wykaz ten może się nieznacznie różnić na danym obszarze – szczegóły można znaleźć tutaj: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/dokumenty/#opracowania_i_raporty.

Dopuszczone do spalania w urządzeniu grzewczym są:
– węgiel kamienny dobrej jakości, tj. spełniający wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 1890),
– biomasa stała o wilgotności poniżej 20% (m.in. nieimpregnowane suche drewno, brykiet ze słomy (bez dodatku odpadów np. w postaci zadrukowanego papieru), zboże, a także np. łupiny orzechów lub pestki),
– paliwa gazowe (gaz ziemny wysokoetanowy, biogaz rolniczy lub inny rodzaj gazu palnego),
– lekki olej opałowy.

Uchwały antysmogowe zakazują spalania w domowych piecach najgorszych jakościowo paliw:
– mułu węglowego i flotokoncentratów i ich mieszanek,
– miału,
– węgla brunatnego i jego mieszanek,
– biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (tj. m.in. niesezonowanego drewna).

Ustawa o odpadach zakazuje spalania odpadów w domowych piecach.

Czy można spalać śmieci w domowych kotłach/piecach/kominkach?
Odpadów nie wolno spalać w domowych urządzeniach grzewczych. Zbyt niska temperatura spalania (200-5000C) w domowych kotłach i piecach powoduje, że odpady nie spalają się w sposób całkowity. Poza głównymi zanieczyszczeniami (pył, tlenki węgla, tlenki azotu) do atmosfery wydzielane są także duże ilości węglowodorów i ich pochodnych (m.in. dioksyny, furany, styren), a także chlorowodór, cyjanowodór, metale ciężkie i szereg różnych toksycznych substancji. Związki te, nawet w niewielkich stężeniach, są bardzo groźne dla ludzi, mogą prowadzić do uszkodzenia płuc, szpiku kostnego, mają także działanie mutagenne i teratogenne.

Termiczne przekształcanie odpadów (spalanie) poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest niezgodne z przepisami ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) i podlega odpowiednim sankcjom.

Więcej o spalaniu odpadów w domu na stronie: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2020/04/o-spalaniu-odpadow-w-domu/  

Co rozumiemy przez pojęcie biomasy stałej w kontekście uchwał antysmogowych?
Biomasa oznacza ulegające biodegradacji produkty, odpady i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu. W kontekście uchwał antysmogowych to przede wszystkim drewno kawałkowe, ale zaliczamy także inne produkty pochodzenia roślinnego m.in. odpady uzyskiwane z przetwórstwa drewna (brykiet oraz pellety), czy też tzw. rośliny energetyczne, uprawiane specjalnie w celu spalania: trzcina pospolita, słonecznik bulwiasty, wierzba wiciowa, miskant olbrzymi, itd.

Wybierając drewno do palenia warto zwracać uwagę na wilgotność i gatunek – im drewno bardziej suche i twarde (buk, dąb), tym lepsze i wydajniejsze jego spalanie.

Jak sprawdzić czy kupione przez nas „suche” drewno jest faktycznie suche, czyli poziom jego wilgotności nie przekracza 20%?
Drewno o wilgotności poniżej 20 % uzyskuje się poprzez jego sezonowanie przez średnio 2 lata (różne gatunki schną w innym tempie i wymagają zróżnicowanych technik suszenia). Najprostszym sposobem sprawdzenia jego wilgotności jest użycie urządzenia elektronicznego, tzw. wilgotnościomierza do drewna.

Jeżeli jednak nie mamy pod ręką wilgotnościomierza, istnieje kilka innych sposobów sprawdzenia, czy posiadane przez nas drewno możemy spalić:

Przy wilgotności powyżej 23-25% wystarczy dotknięcie ręki, aby odczuć, że drewno jest mokre. Wilgotność drewna kominkowego składowanego na wolnym powietrzu podlega wahaniom rzędu 5% w zależności od warunków pogodowych. W jesienne dni przy dużej wilgotności względnej powietrza zwiększa się zawartość wody w drewnie, która maleje w gorące letnie dni.
– Drewno kawałkowe możemy porównać z podobnym kawałkiem suchego drewna tego samego gatunku, którego czas sezonowania jest nam znany. Drewno wilgotne wydaje się być dwa razy cięższe od suchego.
– Jeśli kora oddziela się z trudem od drewna, to jest ono stosunkowo świeże, z drewna suchego kora odpada znacznie łatwiej.
– Sezonowane drewno jest nieco ciemniejsze od świeżego tego samego gatunku. Barwa powinna być jednolita, ponieważ ciemne plamy mogą świadczyć o porażeniu przez grzyby rozkładające drewno – powoduje to zmniejszenie jego wartości opałowej.

– Jeżeli na próbę położymy kawałek drewna w palenisku, tak by z przodu widzieć przekrój poprzeczny i podczas spalania wydzielają się na czole szczapy krople wody lub para wodna, a drewno piszczy oraz gwiżdże przy spalaniu, to jego wilgotność jest jednoznacznie zbyt wysoka i należy je dłużej suszyć.

Co powinienem wiedzieć o dofinansowaniach na wymianę źródła ciepła?

 Czy są dofinansowania do wymiany starego pieca gazowego / starego pieca elektrycznego na pompę ciepła?
W programie Czyste Powietrze finansowana jest jedynie wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe na źródła ciepła spełniające wymagania programu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w budynku jest stary kocioł gazowy, ale głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, a gaz z sieci jest zużywany średnio-rocznie w ciągu ostatnich trzech lat wynosi nie więcej niż 5 600 kWh/rok. W takim przypadku można się ubiegać o dofinansowanie na zakup pompy ciepła, ponieważ niewielkie zużycie gazu sieciowego potwierdza, że nie jest on zużywany do ogrzewania. Warunkiem dofinansowania jest oczywiście likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe.

Czy skorzystanie z programu Czyste Powietrze na inwestycję połączoną z montażem instalacji fotowoltaicznej wyklucza skorzystanie z programu „Mój Prąd”?
Tak. Uzyskanie dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu Czyste Powietrze uniemożliwia Beneficjentowi ubieganie się o dotację w ramach programu Mój Prąd. Podobnie jest w przypadku, gdy Wnioskodawca programu „Czyste Powietrze” uzyskał już wcześniej dofinansowanie  na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu „Mój Prąd”, to nie może uzyskać takiego dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.

Czy można złożyć wersję papierową wniosku o dofinansowanie w ramach programów: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło, Ciepłe Mieszkanie?
– Wnioski w wersji papierowej można złożyć tylko do programu Czyste Powietrze. Dokumenty należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lub złożyć w gminie, która prowadzi punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze.
– Nabór wniosków do programu Mój Prąd i Moje Ciepłe prowadzony jest wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.
– W przypadku programu Ciepłe Mieszkanie sposób, w jaki będzie prowadzony nabór, zostanie wskazany indywidualnie przez każdą gminę.

Czy można zlikwidować źródło ciepła wymienione w ramach dostępnych dotacji rządowych?
– Program „Czyste Powietrze” – po skorzystaniu z dopłaty na nowy piec trzeba z niego korzystać przez 5 lat. W tym czasie nie można dofinansowanego urządzenia wymieniać, usuwać czy modyfikować, a także zmieniać przeznaczenia budynku, w którym się ono znajduje. Beneficjent programu „Czyste Powietrze”, który złamie zasadę 5 lat, musi zwrócić całą kwotę dofinansowania. Warto pamiętać, że będzie tak również w przypadku, gdy beneficjent w ciągu 5 lat zamontuje w domu dodatkowe, nieekologiczne źródło ciepła (np. kozę).
– Program „Moje Ciepło” Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy Beneficjenta oraz do promowania inwestycji w okresie jej trwałości
– Program „Mój Prąd” – Beneficjent zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 2) PP Mój Prąd na lata 2019-2020 oraz przez co najmniej 5 lat w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 1) PP Mój Prąd na lata 2021-2023 od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji. Jeśli warunek ten będzie spełniony to nie ma przeciwskazań do przyszłej rozbudowy instalacji.

Uwaga! Zwrot dotacji następuje nie tylko wtedy, gdy złamana zostanie zasada 3/5 lat. Każdy z programów zawiera szczegółową listę warunków, których naruszenie wiąże się z cofnięciem dofinansowania. Należy pamiętać, że w okresie trwałości organizator programu ma prawo przeprowadzać kontrole w naszym budynku.

Czy można sprzedać nieruchomość z dofinansowanym źródłem ciepła?
W czasie okresu trwałości inwestycji można swobodnie sprzedawać mieszkanie czy dom, w którym znajduje się dofinansowane źródło ciepła czy instalacja fotowoltaiczna. Często nowy właściciel musi potwierdzić na piśmie, że przejmuje na siebie obowiązki poprzednika związane z programem, w tym te związane z okresem trwałości. Najczęściej odpowiedni zapis zawiera się w akcie notarialnym podczas sprzedaży.
W przypadku darowizny, sprzedaży nieruchomości, na której znalazła się instalacja dofinansowana z programu „Mój Prąd” konieczne jest w czasie czynności cywilno-prawnych przeniesienie okresu trwałości projektu na nowego nabywcę. O tym fakcie należy również poinformować NFOŚiGW w formie pisemnej.

Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”

Czy można złożyć wniosek w programie „Czyste Powietrze” tylko na montaż instalacji fotowoltaicznej?
Instalacja fotowoltaiczna podlega dofinansowaniu tylko w przypadku wymiany źródła ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. W jednym wniosku należy uwzględnić wymianę źródła ciepła i instalację fotowoltaiczną.

Program “Mój Prąd”

Czy można złożyć wniosek do programu Mój Prąd przed rozpoczęciem inwestycji?
Dofinansowanie w programie Mój Prąd jest udzielane na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że nie ma możliwości złożenia wniosku przed rozpoczęciem inwestycji. Warto również pamiętać, że dofinansowaniu podlegają inwestycje, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.

Czy w okresie 3/5 lat od dnia wypłaty dofinansowania z Programu „Mój Prąd” beneficjent może rozbudować instalację fotowoltaiczną z własnych środków?
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 2) PP Mój Prąd na lata 2019-2020 oraz przez co najmniej 5 lat w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 1) PP Mój Prąd na lata 2021-2023 od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji. Jeśli warunek ten będzie spełniony to nie ma przeciwskazań do przyszłej rozbudowy instalacji.
Beneficjent może rozbudować instalację fotowoltaiczną bezpośrednio po otrzymaniu dotacji pod warunkiem, że rozbudowa nie będzie wiązała się z demontażem elementów (np. inwertera) instalacji, która podlegała dotacji. Dodatkowo, rozbudowa istniejącej instalacji nie podlega dofinansowaniu w ramach programu Mój prąd.

Program “Ciepłe Mieszkanie”

Czy wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w ramach dostępnych programów dofinansowań?
Niestety Wspólnota mieszkaniowa nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Sytuacja natomiast może różnić się w przypadku gminnych programów dofinansowań. Np. we Wrocławiu wspólnoty nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie KAWKA Plus, ale już w Gminie Kobierzyce dopuszcza w swoim programie składanie wniosków przez wspólnoty czy spółdzielnie.

Czy dla budynków wielorodzinnych, które mają jedno zbiorcze/wspólne źródło ciepła każdy właściciel może składać wniosek na wymianę na nowe indywidualne źródło ciepła?
Program „Ciepłe Mieszkanie” umożliwia takie przedsięwzięcie pod warunkiem zapewnienia zgodności z zapisami programu i dokumentacji wdrożeniowej.

Czy właściciel jednego lokalu w budynku wielorodzinnym może odciąć się od wspólnego źródła ciepła (pieca), na dowód czego przedstawi opinię kominiarską a nie dokument zezłomowania, a następnie zamontować sobie indywidualny system ogrzewania korzystając z dofinansowania w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”?
Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego (osoby fizycznej) jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu. Takie działanie zostanie zweryfikowane przez kontrolę.

Czy w Programie „Ciepłe Mieszkanie” mogę otrzymać dofinansowanie jedynie na wymianę okien i drzwi?
W Programie Ciepłe Mieszkanie głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego (osoby fizycznej) jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym. W ramach programu beneficjent końcowy może podłączyć swój lokal mieszkalny do efektywnego źródła ciepła w budynku – pod warunkiem, że źródło to spełnia wymagania programu. Dodatkowe elementy tj. wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego.

Uzyskanie dofinansowania na wymianę okien i drzwi jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wymienione jest także źródło ciepła.

Czy w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” mogę otrzymać dofinansowanie jedynie na montaż źródła ciepła, ponieważ budynek nie jest obecnie ogrzewany?
Zgodnie z punktem 7.4 Programu Ciepłe Mieszkanie musi nastąpić wymiana źródła ciepła a nie tylko jego montaż. W związku z tym, taki zakres nie może zostać dofinansowany w ramach Programu „Cieple Mieszkanie”.

Program “Moje Ciepło”

Czy są dofinansowania do pomp ciepła dla nowych budynków?
Właściciele i współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym powstałych po 1 stycznia 2021 r., mogą starać się o dopłaty w ramach programu Moje Ciepło na zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, które wykorzystywane będą do ogrzewania domu lub do jednoczesnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

W budynku objętym dofinansowaniem nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe (wyjątek stanowi kominek pod warunkiem, że pełni on wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną).

Dofinansowanie realizowane jest w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Program “KAWKAPlus”

Co to jest “KAWKA Plus”?
KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 12 tys. zł (w 2022 r.), jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła. Co roku dopłata jest coraz niższa.

Ile mieszkaniec Wrocławia ma czasu na realizację inwestycji w programie “KAWKA Plus”?
KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepło. Od momentu podpisania umowy, mieszkańcy mają 3 miesiące na wymianę pieca i złożenie dokumentacji rozliczeniowej. Na wniosek Beneficjenta, termin realizacji i rozliczenia zadania można przedłużyć, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy.

Czy w programie “KAWKA Plus” można starać się o zwrot kosztów poniesionych na wymianę starego pieca na inne ekologiczne źródło ciepła?
W programie KAWKA Plus nie ma możliwości zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie. Aby skorzystać z dofinansowania do nowego źródła ciepła, wniosek należy złożyć przed usunięciem starego pieca. Po złożeniu wniosku następuje wizja lokalna, w trakcie której pracownik Urzędu Miejskiego potwierdzi, że w mieszkaniu jest sprawny piec na paliwo stałe i umówi termin podpisania Umowy. Dopiero po podpisaniu Umowy o dofinansowanie można likwidować stary piec.

Jakie dokumenty winien załączyć do wniosku o udzielenie dotacji celowej w programie “KAWKA Plus” mieszkaniec Wrocławia?
Lista wymaganych dokumentów znajduje się na drugiej stronie Wniosku o udzielnie dotacji, w sekcji „VII. Załączniki do wniosku”. Są to:
– Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – kopia.
– Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydane przez Wydział Architektury i Zabytków UMW – (przy instalacji ogrzewania gazowego) – kopia.
– Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania (jeśli Wnioskodawca jest lub będzie po wykonaniu remontu najemcą lokalu) – kopia.
– Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Beneficjentów – oryginał.
– Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – oryginał.
– Umowa przyłączeniowa lub wyciąg z umowy przyłączeniowej (przy podłączeniu do ciepła sieciowego) – kopia.
– Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków dot. pozostawienia pieca kaflowego wraz z dokumentacją zdjęciową.

Program “Termo KAWKA”

Co to jest “Termo KAWKA”?
Termo KAWKA to miejski program dopłat dla mieszkańców Wrocławia, którzy wymienili piec w ramach programu KAWKA i chcieliby dodatkowo wymienić drewniane okna. Dofinansowanie wynosi nawet 5000 zł.

Jakie dokumenty winien załączyć do wniosku o udzielenie dotacji celowej w programie Termo KAWKA mieszkaniec Wrocławia?
Lista wymaganych dokumentów znajduje się na drugiej stronie Wniosku o udzielnie dotacji, w sekcji „VII. Załączniki do wniosku”. Są to:
– Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – kopia.
– Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę (w sytuacji, gdy budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków lub gdy wymiana okien wiąże się ze zmianą kształtów lub wymiarów otworów okiennych) – kopia.
– Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z Wydziału Architektury i Zabytków UM gdy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków lub położony na obszarze zabytkowym – kopia.
– Pozwolenie konserwatorskie/decyzja, gdy budynek lub obszar na którym jest on położony, wpisany jest do Rejestru Zabytków – kopia.
– Zalecenie konserwatorskie lub inny równoważny dokument, gdy budynek lub obszar na którym jest on położony, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków – kopia.
– Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania (jeśli Wnioskodawca jest lub będzie po wykonaniu remontu najemcą lokalu) – kopia.
– Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Beneficjentów – oryginał.
– Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – oryginał.

Ulga termomodernizacyjna

Co to jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ile można zyskać dzięki uldze na termomodernizację?
Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od:
– dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
– dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
– przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczeniu podlega kwota wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczono tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym je poniesiono, można odliczyć w kolejnych latach, jednak nie  dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeśli w okresie trzech lat nie zrealizowano przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), ulgę należy zwrócić – należy wówczas doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Jeśli po roku, w którym skorzystano z ulgi, otrzymano zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, należy doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymano ten zwrot.

Programy pomocowe

Czy miasto Wrocław wspiera finansowo mieszkańców po wymianie pieca?
Mieszkańcy Wrocławia (osoby fizyczne), którzy wymienili piec węglowy na ekologiczne źródło ciepła: elektryczne, gazowe, miejskie lub olejowe, mogą skorzystać z Lokalnego Programu Osłonowego, czyli systemu dopłat do rachunków za ogrzewanie. Warunkiem otrzymania dopłaty jest wymiana pieca po 01.01.2018 oraz kryterium dochodowe – zarobki poniżej 3 000 zł netto na osobę w rodzinie (4 268 zł netto jeżeli mieszkasz sam). Wnioski o dopłatę można składać w biurach oddziałów terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Najemca komunalny, który we własnym zakresie lub z programu KAWKA Plus zlikwidował piec węglowy i zamontował proekologiczny system ogrzewania, np: elektryczny, gazowy, olejowy, może liczyć na zwolnienie z czynszu przez okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wymianę ogrzewania przez Zarząd Zasobu Komunalnego albo Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ale nie dłużej niż do 31.12.2023 (dla osób, które wymieniły piec po 16.04.2022; dla pozostałych zwolnienie z czynszu obowiązuje do 31.12.2022). Po tym czasie czynsz ulega obniżeniu o 50% do 31.12.2025.

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dopłaty z Lokalnego Programu Osłonowego?
Lokalny Program Osłonowy to system dopłat do rachunków. Z Programu może skorzystać osoba, która spełnia nw. warunki:
– jest mieszkańcem Wrocławia,
– jest osobą fizyczną (firma nie otrzyma dopłaty),
– po 1 stycznia 2018 r. zamieniła piec węglowy na ogrzewanie ekologiczne (elektryczne, gazowe, miejskie, olejowe),
– zarabia mniej niż 3 000 zł netto na osobę w rodzinie (4 268 zł netto jeżeli mieszka sama).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Lokalnego Programu Osłonowego?
Lokalny Program Osłonowy to system dopłat do rachunków dla mieszkańców Wrocławia. Do wniosku należy dołączyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu przed przeprowadzeniem zmiany systemu ogrzewania;
– dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu, a w przypadku domów jednorodzinnych, w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej;
– umowę z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania na rzecz dostawcy opłat związanych z ogrzewaniem lokalu, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe.

Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2024 r.
Wniosek dostępny jest na stronie: https://www.mops.wroclaw.pl/attachments/article/1049/LPO-wniosek.pdf

Kiedy mieszkaniec Wrocławia może liczyć na zwolnienie lub ulgę w podatku od nieruchomości?
Zwolnienie lub ulga w podatku od nieruchomości przysługuje w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektora słonecznego, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Zwolnienie lub ulga przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych (pomoc de minimis).

Aby otrzymać zwolnienie lub ulgę w podatku od nieruchomości:
– podłączona instalacja musi być przynajmniej 1 raz uruchomiona i działa zgodnie z przeznaczeniem,
– wydatek na instalację musi być równy lub przekraczać 15 000 zł brutto,
– zapłata musi być wniesiona w całości (100% kosztów inwestycji brutto) przed złożeniem wniosku, jednakże po wejściu w życie uchwały czyli po 04.10.2019 r. (liczy się data zapłaty),
– należy złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia,
– należy wpisać inwestycję do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W okresie zwolnienia beneficjent jest zobowiązany do składania raz w roku do dnia 15 stycznia oświadczenia.

Zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wielkość  zwolnienia  nie może  przekroczyć  50%  poniesionych  kosztów  pomniejszonych o otrzymane  dofinansowanie  ze  środków  publicznych,  niezależnie  od  formy  i źródła  tego dofinansowania.

Co muszę wiedzieć o CEEB?

Do kiedy trzeba złożyć deklarację CEEB i jakie są kary za jej niezłożenie?
Źródła ciepła lub spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW oddane do eksploatacji przed 1 lipca 2021r. powinny zostać zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 30 czerwca br. W przypadku zmiany źródła ciepła lub instalacji nowego, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu jego uruchomienia.
Za niezłożenie deklaracji w terminie możemy liczyć się z mandatem w wysokości do 500 zł lub, w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, z karą administracyjną do 5000 zł. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) “poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację w ramach czynnego żalu.

Czy do CEEB trzeba zgłosić każdy piec czy tylko węglowy?
W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:
– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy,
– kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
W przypadku kotła na paliwo stałe należy dodatkowo wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane.
Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.