Jak sprawdzić klasę kotła?

Opracowanie: Joanna Kubicka

Klasa kotła winna być określona:

 • na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle,
 • w instrukcji obsługi kotła.

Brak informacji oraz brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas (jest to tzw. kopciuch – kocioł pozaklasowy).

Wzór tabliczki znamionowej kotła, wg. normy PN-EN 303-5:2012.

Pierwsza polska norma wprowadzająca klasy kotłów (klasy 1-3) istnieje od 2002 r., ale nie była do tej pory obowiązkowa. Aktualizacja tej normy z 2012 r. (PN-EN 303-5:2012) usunęła klasy 1. i 2., a dodała klasy 4. i 5.

Należy zaznaczyć, że kotły z tzw. „certyfikatami ekologicznymi” nie spełniają wymagań żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 i w kontekście uchwał antysmogowych podlegają wymianie – jako „pozaklasowe”.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe:

 • określa, iż od 1 lipca 2018 r. nie można sprzedawać kotłów poniżej 5. klasy, zaś od 2020 r. na rynku pozostaną tylko kotły spełniające wymagania ekoprojektu;
 • wprowadziło okres przejściowy na kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1.10.2017 r. – to znaczy, że kotły wyprodukowane przed 1.10.2017 r. można było wprowadzać do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018 r

Ponadto wprowadzone z dniem 23.11.2019 r. zmiany w Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  zakazują importu oraz wprowadzania na polski rynek tzw. „kopciuchów” tj. kotłów niespełniających polskich wymogów emisyjności z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA.

Przewidywana kara za wprowadzanie na rynek pozaklasowych kotłów sięga od 10 tys. zł nawet do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Kontrole będą prowadzone przez Inspekcję Handlową.

Zwróć uwagę jaki kocioł kupujesz!

 • Sprawdź informacje umieszczone na certyfikacie (świadectwie) – niektóre kotły są badane i spełniają 5. klasę tylko z dodatkowym wyposażeniem (np. elektrofiltrem).
 • Upewnij się, że laboratorium, w którym wykonywane są badania kotła, posiada akredytację.
 • Często sprzedawane są kotły 5. klasy, które nie posiadają jeszcze certyfikatu – może to stanowić problem przy staraniu się o dotację.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, okres przejściowy na kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1.10.2017 r., upływa 30.06.2018 r. Obecnie sprzedaż kotłów oznaczonych tak, jak na poniższym przykładzie jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Materiały źródłowe:

 1. Norma PN-EN 303-5:2012, Kotły grzewcze — Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017 poz. 1690 z późn. zm.).