Czy mogę nie wpuścić osoby kontrolującej źródło ogrzewania w moim domu?

Strażnicy miejscy/gminni  lub urzędnicy wyznaczeni do kontroli pieców mogą wejść na teren nieruchomości. Jeśli jest to nieruchomość prywatna, to kontrola

Czytaj dalej

Mobilne pomiary stężeń pyłu zawieszonego w Bydgoszczy w dniach 09-11.10.2021 – wyniki

Po co nam pomiary mobilne? W założeniu pomiary mobilne (patrolowe) mają uszczegółowić i wzbogacić wiedzę o zanieczyszczeniach powietrza, uzyskiwaną w

Czytaj dalej