Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi komunikacyjnej telefonii komórkowej

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.17.2020.MP

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunikacyjnej telefonii komórkowej polegającej na transmisji danych telemetrycznych dla 50 urządzeń pomiarowych w ramach projektu pt. ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.01.2021

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty