Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.10.2020.MP

Przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usługi cateringowej podczas spotkań Komitetu Sterującego (planowane 2 spotkania do końca roku) oraz spotkań roboczych grupy projektowej (planowane 2 spotkania do końca roku) w ramach projektu pt. ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631. 

Termin składania ofert:

do 10.08.2020 do godziny 10:00 elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl lub osobiście do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem ul. Kosiby 8; 51-621 Wrocław

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe DWNZKŚ.272.10.2020.MP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty do pobrania