19.04 NOWE zapytanie ofertowe na dostawę ekologicznych zestawów spożywczych

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.4.2021.MP

Przedmiotem zamówienia jest

usługa dostawy ekologicznych koszy/zestawów zawierających lokalne produkty spożywcze, dla uczestników III Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, realizowanej w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza, realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631. 

Termin składanie ofert:

Ofertę należy składać elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl do dnia 26.04.2021 r. do godz. 09:00.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR DWNZKŚ.272.4.2021.MP

ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych