26.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę ekologicznych zestawów spożywczych

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.27.2021.MP. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy ekologicznych zestawów zawierających lokalne produkty spożywcze, na spotkanie z Komitetem Sterującym, realizowanej w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza, realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631. Termin składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl do dnia 03.12.2021 r. do godz. 09:00. Zawiadomienie o wyborze Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Wzór formularza oferty