21.12.2021 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów szkoleniowych w formie książki

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.2.2021.MP.

Przedmiotem zamówienia jest

Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów szkoleniowych w formie książki realizowany w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza, realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl

do dnia 14.01.2022 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty

Wzór umowy