Zapytanie ofertowe pakiety promocyjne

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.13.2020.MP.

Przedmiotem zamówienia jest

dostawa pakietów promocyjnych na organizację spotkania Komitetu Sterującego online w ramach projektu pt. ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać elektronicznie na adres email: mappingair@uwr.edu.pl do dnia 08.10.2020 r. do godz. 10:00.

PLIKI DO POBRANIA:

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty