Zaproszenie do składania ofert – tablice informacyjne

Zapraszamy do składania ofert

w ramach zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia:

wykonanie i dostawa 8 tablic informacyjnych, drukowanych na PCV wraz ze stojakami  w ramach realizacji projektu pt. „Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza.  Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Instrumentu Finansowego LIFE, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631

Termin składania ofert

do 11 grudnia 2019 do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej mappingair@uwr.edu.pl

Pliki do pobrania:

Komunikat o zmianie terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Komunikat do zapytania ofertowego z dnia 09.12.2019