Informacja o wyborze oferty – ANKIETY

Informujemy, iż postępowanie nr WNZKŚ.2411.1.2019.JW na przeprowadzenie badań ankietowych na temat świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego w zakresie jakości powietrza z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przygotowanego
i przekazanego przez Zamawiającego oraz analizą wyników przeprowadzonych badań ankietowych, wraz z raportem, w ramach realizacji projektu ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631., został rozstrzygnięty.

Wybór oferty