V.2 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie konsultacji metodycznych

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego. (2)

>Przedmiotem zamówienia są konsultacje metodyczne oraz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania 15 scenariuszy zajęć e-learningowych w obszarach przedmiotowych: przyroda, geografia, biologia, ochrona środowiska, które staną się podstawą przygotowania e-learningowej platformy oraz prowadzonych kampanii edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego  w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie Umowy nr LIFE17 GIE/PL/000631 z Komisją Europejską z dnia 14.12.2018 r. oraz umowy nr 430/2019/wn50/EE-PO-LF/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Uniwersytetem Wrocławskim. Liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerami Politechnika Wrocławska oraz Urząd Miasta Bydgoszcz. 

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać na adres email: mappingair@uwr.edu.pl

do dnia 05.02.2020 do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty – doc

Wzór formularza oferty – pdf