Zaproszenie do składania ofert na wykonanie konsultacji metodycznych

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia są konsultacje metodyczne 15 scenariuszy zajęć w obszarach przedmiotowych: przyroda, geografia, biologia, ochrona środowiska, które staną się podstawą przygotowania e-learningowej platformy oraz prowadzonych kampanii edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie Umowy nr LIFE17 GIE/PL/000631 z Komisją Europejską z dnia 14.12.2018 r. oraz umowy nr 430/2019/wn50/EE-PO-LF/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Uniwersytetem Wrocławskim. Liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerami Politechnika Wrocławska oraz Urząd Miasta Bydgoszcz.

Termin składania ofert

Ofertę należy składać na adres email: mappingair@uwr.edu.pl

do dnia 24.01.2020 do godziny 15:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty