Zapytanie ofertowe- druk materiałów promocyjnych

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.3.2020.JW

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania 2 000 sztuk ulotek informacyjnych i 300 sztuk notatników w ramach projektu pt. ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Termin składania ofert:

do dnia 13.02.2020 do godziny 15:00

Ofertę należy wysyłać na adres email: mappingair@uwr.edu.pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty