Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w mieście Bydgoszcz

Zapraszamy do składania ofert

w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.1.2020.JW

Przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia „Czy wiesz czym oddychasz? – szkolenie dla animatorów edukacji ekologicznej” w ramach projektu pt. ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Szkolenie odbywać się będzie w Bydgoszczy w dniach 28.02.2020 r. – 01.03.2020 r. w godzinach 08:00-17:00. Przewidywana liczba uczestników 20 osób.

Termin składania oferty:

12.02.2020 do godziny 15:00 wysyłając na adres poczty elektronicznej

mappingair@uwr.edu.pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty

Wzór umowy