Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w mieście Wrocław

Zapraszamy do składania ofert

w ramach zapytania ofertowego DWNZKŚ.272.2.2020.JW

Przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia „Czy wiesz czym oddychasz? – szkolenie dla animatorów edukacji ekologicznej” w ramach projektu pt. ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631.

Szkolenie odbywać się będzie we Wrocławiu w dniach 06.03.2020 r. – 07.03.2020 i 13.03.2020 – 14.03.2020 r. w godzinach 09:00-17:00. Przewidywana liczba uczestników 40 osób.

Termin składania oferty:

12.02.2020 do godziny 15:00 wysyłając na adres poczty elektronicznej

mappingair@uwr.edu.pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty do pobrania

Wzór umowy