Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę czujników (3)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa optycznych czujników stężenia pyłu zawieszonego PM 2.5 oraz elektrochemicznego czujnika ozonu.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza”.

Projekt jest finansowany ze środków UE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LIFE na podstawie:

  • umowy nr LIFE17 GIE/PL/000631 z Komisją Europejską z dnia 14.12.2018 r.
  • umowy nr 430/2019/wn50/EE-PO-LF/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Uniwersytetem Wrocławskim.

Liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerami Politechnika Wrocławska oraz Urząd Miasta Bydgoszcz.

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać na adres email: mappingair@uwr.edu.pl

do dnia 24.03.2020 do godziny 15:00

Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty pdf

Wzór formularza oferty docx