Inauguracyjne spotkanie Komitetu Sterującego

6 grudnia 2019 r. w Sali im. Czekanowskiego w Collegium Anthropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Komitetu Sterującego powołanego w ramach projektu LIFE- MAPPINGAIR/PL pn. „Czy wiesz czym oddychasz?”- kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza.

Celem powołania Komitetu Sterującego jest nadzór merytoryczny nad przebiegiem realizacji projektu oraz opiniowanie postępu prac realizowanych w projekcie.

W skład Komitetu powołani zostali:

 • Joanna Adamek – Zastępca Wójta Gminy Długołęka
 • Magdalena Argasińska – Dyrektor Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miasta Wrocławia
 • Paweł Całka – Dozamel Wrocławski Park Przemysłowy
 • Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia
 • Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica
 • Radosław Gawlik – Prezes Stowarzyszenia EKO-UNIA
 • Kamila Gawrońska – Bydgoski Alarm Smogowy
 • Aleksandra Kowalska – Zastępca Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Janusz Kwiecień – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Krzysztof Nawrot – Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 • Aureliusz Mikłaszewski – Prezes Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
 • Izabela Sówka – Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
 • Andrzej Szczurek – Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
 • Maciej Świątkowski – Radny Rady Miasta Bydgoszczy
 • Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego
 • Tomasz Zatoński – Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Spotkanie otworzył Dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr Mariusz Szymanowski. W pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego udział wzięli: członkowie komitetu, zaproszeni goście oraz Zespół Projektowy.

Podczas spotkania kierownik projektu Tymoteusz Sawiński przedstawił główne założenia Projektu, po czym Małgorzata Werner opowiedziała o modelowaniu jakości powietrza w Projekcie LIFE-MAPPINGAIR/PL. W kolejnej części Piotr Modzel, Arkadiusz Remut i Tymoteusz Sawiński opowiedzieli o koncepcji otwartej sieci monitoringu jakości powietrza opartej o niskobudżetowe czujniki pyłu zawieszonego, następnie Anetta Drzeniecka-Osiadacz przedstawiła założenia kampanii edukacyjnej w Projekcie.

W ostatniej części posiedzenia, w jawnym głosowaniu dokonano wyboru Przewodniczącego, którym został Prezes Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego – Aureliusz Mikłaszewski oraz zastępcy przewodniczącego, którym został Janusz Kwiecień z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Został też ustalony harmonogram spotkań Komitetu Sterującego. Następne spotkanie planowane jest w czerwcu 2020.

Na zakończenie przyszedł czas na dyskusje nad projektem i jego głównymi zadaniami.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za udział i inspirujące rozmowy.