Pierwsze spotkanie zespołu projektowego w 2020 roku.

W dniu 17.01.2020 w siedzibie Beneficjenta w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyło się spotkanie robocze całego zespołu pracującego przy projekcie LIFE-MAPPINGAIR/PL. Było to pierwsze spotkanie w 2020 roku.

W spotkaniu brali udział partnerzy Projektu- Politechnika Wrocławska – reprezentowana przez Pana Mateusza Tykierko WCSS, oraz przedstawicielka Urzędu Miasta w Bydgoszczy, która w spotkaniu uczestniczyła online.

Spotkanie prowadził kierownik projektu dr Tymoteusz Sawiński. Główne zagadnienia omawiane na spotkaniu to: kamienie milowe na 2020 rok, zrealizowane zadania, zadania w trakcie realizacji. Nastąpiło też krótkie omówienia prac poszczególnych zespołów projektu. Omówione zostały; główne zadania partnerów projektu na rok 2020. Na zakończenie przedstawione zostały działania komunikacyjne realizowane w projekcie.