Nawet koronawirus może mieć pozytywny skutek

W wyniku obowiązującej w Chinach kwarantanny wywołanej koronawirusem i w związku z ograniczeniami wprowadzonym przez rząd, wiele osób ograniczyło przemieszczanie się, zamykane są też zakłady przemysłowe, co ma istotny wpływ na środowisko. Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) udostępniła mapy, opracowane w oparciu o pomiary satelitarne, pokazujące poziom stężeń tlenków azotu, w regionie miasta Wuhan w Chinach. Porównano dane, które przedstawiono na mapach ze stycznia i lutego 2019 ze zdjęciami z tego samego okresu w 2020 roku.

Widać znacząca różnicę. Dane zebrane przez satelity w roku 2019 wskazują, że w okresie chińskiego nowego roku  nastąpił  znaczny spadek stężeń dwutlenku azotu w powietrzu. Po zakończeniu świąt stężenia NO2 wzrosły znów do wysokiego poziomu, w związku z wznowieniem pracy po przerwie świątecznej.

Odmienny obraz prezentują dane z roku 2020. Oprócz generalnie niskich stężeń widać wyraźnie, że po okresie świątecznym typowy wzrost stężeń NO2 nie wystąpił, co należy wiązać z ograniczeniami pracy i innych aktywności, związanymi z epidemią.

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china

Początkowo mniejsze stężenie zaobserwowano w rejonie Wuhan.

Z upływem czasu zmiana ta zauważalna jest w całych Chinach.