Co może wpływać na pylenie?

Na stężenie pyłku ogromny wpływ mają warunki meteorologiczne. Przede wszystkim niezbędna jest odpowiednia temperatura, aby rośliny mogły zacząć kwitnąć i wydzielać pyłek. Jednak nie tylko czynniki występujące bezpośrednio podczas sezonu pyłkowego mają wpływ na intensywność pylenia. Okazuje się, że ważne są również warunki, występujące nawet kilka miesięcy wcześniej np. niektóre rośliny, dla wytworzenie odpowiedniej ilości pyłku, potrzebują niskich temperatur podczas zimy. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na stężenie pyłku w powietrzu jest wiatr. Umożliwia on „wydmuchiwanie” pyłku z kwiatostanu i rozprzestrzenianie go na dalsze odległości. Natomiast deszcz powoduje wymywanie pyłku z atmosfery.

Zmienność w ilości pyłku obserwowanego na stacji widać z roku na rok. Są lata, gdy warunki meteorologiczne są sprzyjające, w których roślina produkuje dużą ilość pyłku, podczas gdy w roku następnym SPI może osiągać wartości niewielkie. W przypadku drzew brzozy czy olszy, taką zmienność obserwujemy co dwa-trzy lata (po roku z wysokimi stężeniami pyłku następny rok lub dwa lata cechują się niewielką roczną sumą pyłku).

Charakterystyka pylenia leszczyny i olszy dla roku 2013 i 22014 dla stacji przy ul. Cybulskiego

W tabeli powyżej widać, dużą różnicę w sumie rocznej pyłku a także w dacie początku i końca trwania sezonu pyłkowego. Leszczyna i olsza należą do drzew, które rozpoczynają sezon pylenia w Polsce. Dokładna data początku sezonu jest zależna od temperatury, a jak sami wiemy, temperatura na początku roku charakteryzuje się w Polsce z roku na rok dużą zmiennością.

Na wykresie dotyczącym przebiegu stężenia i temperatury widać, że pierwszy, startowy pik stężeń wiąże się ze wzrostem temperatury. W przypadku opadu, szczególnie w roku 2013, gdzie tego opadu było więcej, można zaobserwować, że po dniach z opadem następuje wyraźny spadek stężenia pyłków – deszcz wymywa cząsteczki unoszące się w atmosferze.