Dym ze spalania drewna stanowi zagrożenie dla zdrowia

W wielu gospodarstwach domowych nadal wykorzystuje się piece na drewno jako podstawowe lub dodatkowe źródło energii do ogrzewania. W kominkach palimy też rekreacyjnie stwarzając „miłą” atmosferę zwłaszcza w chłodniejsze wieczory. Chociaż piece na drewno zmniejszają koszty ogrzewania, dym drzewny może niekorzystnie wpływać na zdrowie.

Czy wiecie, że większość cząstek dymu drzewnego ma wielkość poniżej 2.5 µm (zwanych PM2.5)?

Im mniejsze cząsteczki, tym głębiej wnikają do dróg oddechowych. Najdrobniejsze dostają się aż do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do układu krążenia, skąd są przenoszone na wszystkie narządy – nawet do mózgu.

Wdychanie pyłu drobnego może zwiększać problemy sercowo-naczyniowe, podrażniać płuca i oczy, wywoływać bóle głowy i reakcje alergiczne lub zintensyfikować choroby układu oddechowego, takie jak astma, rozedma płuc i zapalenie oskrzeli, które mogą powodować przedwczesne zgony. Emitowane cząstki pyłu mogą zawierać również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) pochodzące z niepełnego spalania – niektóre z tych związków mogą przyczynić się do powstania nowotworu.

Najbardziej narażoną grupą na negatywne skutki zdrowotne są: dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby z chorobami płuc lub serca, kobiety w ciąży.

Bibliografia:

Wood Stoves and Air Pollution Clean Burning Wood Stoves Minimize Health Risks, https://www.des.nh.gov/organization/commissioner/pip/factsheets/ard/documents/ard-36.pdf

How Wood Smoke Harms Your Health, https://fortress.wa.gov/ecy/publications/publications/91br023.pdf

Lisa B. Rokoff, MS, Petros Koutrakis, PhD, […], and Abby F. Fleisch, MD, MPH, Wood Stove Pollution in the Developed World: A Case to Raise Awareness Among Pediatricians, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2017 June ; 47(6): 123–141, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5556683/pdf/nihms890632.pdf