Maski antysmogowe

Kiedy je nosić?

Maski antysmogowe stosuje się, aby ograniczyć wdychanie szkodliwych substancji z zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego. Powinniśmy jednak je nosić tylko w szczególnych warunkach, gdy przez długi czas przebywamy w silnie zanieczyszczonym powietrzu i gdy jego jakość może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

Zanim założysz maskę sprawdź:

  • jaki jest aktualnie Indeks Jakości Powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

  • kształt maski  – powinna mieć możliwość indywidualnego dopasowania i ściśle (szczelnie) przylegać do twarzy

  • jakość maski  – zastosowane filtry i materiały – zarówno filtr, jak i materiał z którego wykonane są maski powinny posiadać określone certyfikaty oraz atesty gwarantujące skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń; filtry muszą być wymienne oraz umożliwiać swobodne usuwanie nagromadzonej wilgoci i dwutlenku węgla

Uwaga!!

Noszenie masek antysmogowych może mieć pozytywny efekt tylko dla zdrowych osób dorosłych, narażonych na długotrwałe przebywanie w silnie zanieczyszczonym powietrzu. Dzieci i osoby przewlekle chore na choroby układu oddechowego lub układu krążenia noszenie masek antysmogowych powinny zawsze skonsultować z lekarzem!

Pamiętajcie, że maski bardzo ograniczają dostęp powietrza do płuc. Takie utrudnienie oddychania może być w niektórych przypadkach znacznie bardziej szkodliwe, niż krótkotrwałe wdychanie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego.

Noszenie masek daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, co skłania nas do zbyt długiego przebywania w zanieczyszczonym powietrzu. Dlatego przy bardzo złej jakości powietrza lepiej pozostać w domu lub maksymalnie ograniczyć swoją aktywność na zewnątrz.

Starajcie się planować aktywność na zewnątrz wykorzystując bieżące informacje o jakości powietrza i wybierać te okresy i pory dnia, kiedy jest ona najlepsza!!!