Jakie są rodzaje węgla?

W zależności od zawartości pierwiastka węgla, wyróżnia się kilka gatunków węgli kopalnych:

  • Antracyt jest to czarny, twardy i lśniący węgiel, często określany po prostu jako węgiel kamienny, który zawiera ok. 92–95 % czystego węgla i ok. 3–10 % substancji lotnych. W naturze większą zawartość węgla mają już tylko grafit i diamenty, zwykle pochodzenia wulkanicznego.
  • Węgiel kamienny jestzwięzły, kruchy i ma czarną barwę orazzawiera ok. 75–92% czystego węgla i ok. 10–45% substancji lotnych.
  • Węgiel brunatny zawiera ok. 65–75% węgla i ok. 45–65% substancji lotnych. Jest to paliwo niskiej jakości o wysokiej zawartości wilgoci.
Rodzaje węgla

Jest też torf, który jest prekursorem węgla i składa się z częściowo rozłożonej roślinności. Ponieważ z czasem staje się węglem, jest klasyfikowany jako produkt kopalny. Torf ma zawartość węgla mniejszą niż 60 % i składa się w większości z substancji lotnych. Posiada strukturę włóknistą, pylastą; teksturę warstwową lub bezwładną i porowatą. Gołym okiem można zobaczyć i rozpoznać szczątki roślin w postaci gałęzi lub korzeni. Torf jest ciemnobrązową miękką skałą, która z łatwością kruszy się w palcach. Dopiero, gdy jest pozbawiony tlenu oraz poddawany działaniu wysokiego ciśnienia i ciepła, po upływie milionów lat staje się węglem. Co ciekawe torf w niektórych krajach np. Finalndia, Rosja, Kanada jest również wykorzysywany jako paliwo w elektrowniach.

Błękitny Węgiel – „wynalazek” XXI wieku W ostatnich latach coraz więcej mówi się niskoemisyjnym, bezdymnym paliwie ekologicznym. Błękitny Węgiel to efekt projektu badawczego dotyczącego opracowania nowego paliwa wytwarzanego z dobrej jakości węgla kamiennego, prowadzonego w ramach projektu Generatora Koncepcji Ekologicznych Gekon (wspólna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), we współpracy z firmą Polchar Sp. z o.o. oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Czym w takim razie jest Błękitny Węgiel? To przetworzony w temperaturze powyżej 800 °C węgiel. Dzięki wcześniejszemu odgazowaniu, podczas spalania w klasycznych kotłach emituje (w zależności od parametrów technicznych czy umiejętności obsługi kotła) co najmniej kilkakrotnie mniej pyłu czy lotnych związków organicznych niż węgiel typu groszek. W efekcie charakteryzuje się wyższą wartością opałową (ok. 27–28 MJ) od normalnego węgla (ok. 24 MJ) oraz wielokrotnie niższymi parametrami emisyjnymi (podczas jego spalania do atmosfery przedostaje się 10 razy mniej pyłu i 20 razy mniej benzo(a)pirenu). W przeciwieństwie do zwykłego węgla (palącego się na żółto-pomarańczowo z dużą ilością iskier) pali się łagodnym błękitnym płomieniem, stąd jego nazwa.

Literatura:

Praca zbiorowa, 2015, Atlas węgla. Dane i fakty o globalnym paliwie, Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, https://pl.boell.org/pl/2016/03/14/atlas-wegla