Indeks jakości powietrza

Indeksy Jakości Powietrza (ang. Air Quality Index – AQI), to proste wskaźniki pozwalające ocenić jakość powietrza. Wyznacza się je w oparciu o pomiary lub prognozy stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim: pyłu zawieszonego frakcji PM10 i PM2.5, ozonu 03, dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2, benzenu C6H6 i tlenku węgla CO.

W Polskim Indeksie Jakości Powietrza dla każdego z tych zanieczyszczeń wyznaczono sześć przedziałów stężeń. Aktualny indeks wyznacza najgorsza z klas określona dla poszczególnych zanieczyszczeń.

Dla każdej z klas indeksu określono również możliwe skutki zdrowotne jakie niesie dla ludzi przebywanie w takich warunkach oraz proste wskazówki, pozwalające ograniczyć niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń na organizm.

Informacja zdrowotna

JAKOŚĆ POWIETRZA BARDZO DOBRA

Jakość powietrza jest bardzo dobra. Warunki idealne dla aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.

JAKOŚĆ POWIETRZA DOBRA

Jakość powietrza jest dobra. Warunki dobre dla aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić minimalne zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych.

JAKOŚĆ POWIETRZA UMIARKOWANA

Jakość powietrza jest akceptowalna. Warunki akceptowalne dla aktywności na zewnątrz, choć zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych.

JAKOŚĆ POWIETRZA DOSTATECZNA

Jakość powietrza jest dostateczna. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich objawów jak kaszel lub podrażnione gardło.

JAKOŚĆ POWIETRZA ZŁA

Jakość powietrza jest zła. Nie zaleca się aktywności na zewnątrz. Osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami serca lub dróg oddechowych powinny unikać przebywania na zewnątrz. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na
zewnątrz.

JAKOŚĆ POWIETRZA BARDZO ZŁA

Jakość powietrza jest bardzo zła. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami serca lub dróg oddechowych powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum.