WWA

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) uznawane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń. Zalicza się do nich ponad 200 związków, z których 16 uznaje się za szczególnie niebezpieczne o udowodnionych właściwościach rakotwórczych. WWA powstają na skutek niecałkowitego spalania węglowodorów. Ich główne źródła emisji do atmosfery to spalanie paliw kopalnych przez elektrociepłownie, czy też kotły i piece starej generacji, spaliny samochodowe, a także dym papierosowy.

Substancje te obecne są także w żywności, na skutek obróbki termicznej potraw (smażenie, grillowanie, wędzenie). Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), narażenie na substancje z grupy WWA jest aż w 99% spowodowane żywnością (przyswajanie drogą pokarmową), a niespełna 1 % dostaje się do ludzkiego organizmu poprzez układ oddechowy (drogą inhalacyjną).

Jednym z WWA uwzględnianym przy określaniu jakości powietrza jest benzo(a)piren, który wykazuje dużą szkodliwość i stanowi istotny składnik smogu. W przypadku tej substancji, obszar Polski charakteryzuje się o wiele wyższymi stężeniami (norma to średnioroczne stężenie na poziomie 1 ng/m3) porównując do pozostałych krajów Europy. Więcej o morderczym benzo(α)pirenie TUTAJ!

Źródła:

Średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w Europie na podstawie danych z 2018. Źródło danych: European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/