Zanieczyszczenia ze źródeł przemysłowych – emisja punktowa

Jest to bardzo ważna grupa zanieczyszczeń, najczęściej związana ze źródłami punktowymi (zwykle kominami) – niezbyt licznymi, ale cechującymi się dużą ilością zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza. Z tego względu, w nomenklaturze związanej z ochroną powietrza nazywana jest emisją punktową, dla odróżnienia od emisji liniowej – transportowej, czy powierzchniowej (liczne niewielkie źródła na dużym obszarze – tak klasyfikowana jest np. emisja z sektora komunalno-bytowego)

Do zanieczyszczeń przemysłowych zaliczamy substancje wyemitowane do atmosfery na skutek procesów spalania paliw, w których główną rolę odgrywa przemysł energetyczny, a także procesów technologicznych przemysłu chemicznego, hutniczego, rafineryjnego oraz kopalni i cementowni.

Dolny Śląsk - emisja z sektora przemysłowego i komunalno-bytowego

Porównanie przestrzennego zróżnicowania emisji z sektora przemysłowego (po lewej) i komunalno-bytowego (po prawej), dla Dolnego Śląska. Materiały Projektu LIFE-APIS/PL

Struktura przestrzenna emisji punktowej oraz ilość i rodzaj emitowanych związków uzależniona jest od rodzaju przemysłu zlokalizowanego w różnych obszarach. Należy podkreślić, że wielkość emisji zanieczyszczeń przemysłowych w ostatnich latach zarówno w skali Europy, jak i Polski systematycznie maleje. W 2009 r. zgodnie z raportem E-PRTR spośród 622 najbardziej uciążliwych zakładów w Europie, 55 znajdowało się w Polsce, w tym przede wszystkim były to elektrownie, elektrociepłownie.

Fotografia tytułowa: Widok z Sosnowca na Hutę Katowice w Dąbrowie Górniczej (rok 2018), fot. T. Sawiński