Poland-AOD zaprasza na e-konferencję naukową “ROLA AEROZOLU W SYSTEMIE KLIMATYCZNYM”

Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD zaprasza na IV e-Konferencję naukową, której tematem przewodnim będzie ROLA AEROZOLU W SYSTEMIE KLIMATYCZNYM.

Główne tematy konferencji:
  • Własności optyczne, mikrofizyczne i radiacyjne aerozolu
  • Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu
  • Procesy fizykochemiczne z udziałem aerozolu
  • Wpływ aerozolu na klimat: efekt bezpośredni i pośredni
  • Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozolu
  • Modelowanie transportu zanieczyszczeń i jakości powietrza
  • Wykorzystanie dronów w pomiarach własności fizykochemicznych aerozolu
Ważne daty:
  • 15 listopada 2020 r. Koniec nadsyłania tytułów i streszczeń wystąpień
  • 20 listopada 2020 r. Zatwierdzony program konferencji

Konferencja odbędzie w sposób zdalny na platformie ZOOM.

Więcej informacji w KOMUNIKACIE konferencji, oraz na stronie internetowej www.polandaod.pl, w zakładce IV Konferencja 2020.

Kontakt:

e-mail: polandaod@gmail.com