Spotkanie Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego

5 października 2020 r. odbyło się spotkanie online Komitetu Sterującego powołanego w ramach projektu LIFE- MAPPINGAIR/PL pn. „Czy wiesz czym oddychasz?”- kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza oraz Zespołu Projektowego.

Spotkanie otworzył Kierownik Projektu dr Tymoteusz Sawiński.

Podczas obrad kierownik projektu przedstawił pokrótce zrealizowane do tej pory działania Projektu, opowiedział o sukcesach i problemach związanych z projektem, po czym Prof. Maciej Kryza opowiedział o modelowaniu jakości powietrza w Projekcie LIFE-MAPPINGAIR/PL.

W kolejnej części przedstawiona została koncepcja otwartej sieci monitoringu jakości powietrza opartej o niskobudżetowe czujniki pyłu zawieszonego, następnie Mateusz Tykierko Współbeneficjent Projektu ze strony Politechniki Wrocławskiej opowiedział o platformie MOOC.

W dalszej części spotkania Magdalena Korzystka-Muskała opowiedziała o działaniach edukacyjnych, które były i są realizowane od początku trwania projektu m.in. o spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach, czyli edukacji najmłodszych, szkoleniach edukacyjnych dla dorosłych,  Dolnośląskim Festiwalu Nauki edycji 2020, jakże innej od tej w latach ubiegłych, gdyż całkowicie realizowanej online. Opowiedziała też o akcji na Facebooku #zostańwdomu i #wiedzawdomu. W kolejnej części spotkania Pani Beata Kempa przedstawiciel Urzędu Miasta Bydgoszcz opowiedziała o konkursie dla dzieci i młodzieży oraz planowanej realizacji i koncepcji zielonych ścian.

Spotkanie poświęcone było również omówieniu i przedstawieniu lokalizacji we Wrocławiu i Bydgoszczy, w których staną stanowiska z czujnikami niskokosztowymi.

W trakcie spotkania członkowie zadawali pytania i toczyła się dyskusja. Został też ustalony nowy termin konferencji „Jakość powietrza a zdrowie” i ze względu na panującą pandemię, konferencja została przełożona na maj 2021.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział i inspirujące rozmowy.