III Konferencja Naukowa “Jakość powietrza a zdrowie”.

W imieniu Organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się we Wrocławiu 12-14 maj 2021 r. Konferencja zostaje przeniesiona z powodu coraz większej liczby zakażeń COVID-19. Mam nadzieję, że Konferencja majowa odbędzie się bez problemów.

Zapraszamy do ZAPISÓW!

Niniejsza trzecia edycja konferencji „Jakość powietrza a zdrowie”, realizowana w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, stanowi platformę wymiany wiedzy, rozwiązań i dobrych praktyk między środowiskami naukowymi, samorządami, organizacjami społecznymi i edukatorami, zajmującymi się problematyką poprawy jakości powietrza.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z: zanieczyszczeniami powietrza – ich emisją dyspersją i depozycją oraz wpływem na zdrowie i życie ludzi. Ponadto zdecydowaliśmy się również włączyć w spektrum problematyki zagadnienia społeczne, m.in. edukację ekologiczną i aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie, a w szczególności:

 • Zanieczyszczenia powietrza i ich źródła
 • Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i jakości powietrza
 • Wpływ jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na zdrowie
 • Ocena jakości powietrza na potrzeby badań epidemiologicznych
 • Jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych
 • Ocena ryzyka środowiskowego
 • Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza
 • Socjo-ekonomiczne problemy jakości powietrza
 • Edukacja ekologiczna
 • Aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • Monitoring jakości powietrza

Organizatorzy:

Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Terytorialnego, PMCOST, Fundacja Biegaj dla Zdrowia, Europejskie Centrum Czystego Powietrza

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Tematyka konferencji:

 • zanieczyszczenia powietrza i ich źródła
 • modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i jakości powietrza
 • wpływ jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na zdrowie
 • ocena jakości powietrza na potrzeby badań epidemiologicznych
 • jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych
 • ocena ryzyka środowiskowego
 • wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza
 • jakość powietrza wokół obiektów komunalnych
 • społeczno-ekonomiczne problemy jakości powietrza
 • edukacja ekologiczna
 • aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • monitoring jakości powietrza

Miejsce:

Wrocław, Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego TUTAJ lub po adresem: https://conf.e-science.pl/event/21/registrations/

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną na podany adres e-mail.

Czynny udział w konferencji możliwy będzie po zakwalifikowaniu nadesłanych abstraktów wystąpień (w języku angielskim, maks. 300 słów). Abstrakty należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://conf.e-science.pl/event/21/abstracts/

Uwaga: aby zgłosić abstrakt, konieczne jest zalogowanie się lub utworzenie konta w naszym systemie konferencyjnym.

Kwalifikacja wystąpień (referat lub poster) dokonana zostanie przez Komitet Naukowy, po uwzględnieniu preferencji prelegentów.

Udział uczestników w Konferencji będzie w całości finansowany z budżetu Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestniczenia w konferencji będą miały osoby deklarujące czynny udział w Konferencji (zgłoszenie referatu lub posteru). KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA.

Ważne terminy

Konferencja: 12-14 maj 2021 r.

Zgłoszenia oraz termin nadsyłania abstraktów: 15.03.2021 r.

Termin zgłoszeń bez abstraktów i posterów: 04.04.2021

Kontakt:

e-mail: jpaz.mappingair@uwr.edu.pl
tel.: +48 71 348 54 41, +48 71 372 94 97 (Katarzyna Rutkowska, Magdalena Korzystka-Muskała)

Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG – Politechnika Gdańska
dr n. med. Mateusz Kolator – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski – King’s College London
dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk
dr hab. Grzegorz Majewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. Krzysztof Migała – Uniwersytet Wrocławski
dr inż. Tomasz Olszowski – Politechnika Opolska
prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr n.med. Katarzyna Połtyn- Zaradna – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. SGSP – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Członek koresp. PAN Zabrze
dr hab. Justyna Rybak, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Lucyna Samek, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr Mieczysław Sobik – Uniwersytet Wrocławski
dr hab.inż. Izabela Sówka, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, Prof. UMW – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

Komitet Organizacyjny

dr Tymoteusz Sawiński – Przewodniczący, Uniwersytet Wrocławski
dr Anetta Drzeniecka – Osiadacz – Wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. n.med. Krystyna Pawlas – Wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr – Wiceprzewodnicząca, Politechnika Wrocławska
dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. UMW – Wiceprzewodniczący, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
mgr Łukasz Adamkiewicz – Europejskie Centrum Czystego Powietrza
dr hab. n.med. Paweł Gać, prof. UMW- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
mgr Aleksandra Kowalska – Zastępca Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, Miasto Bydgoszcz
dr Iwona Markiewicz- Górka – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
mgr Beata Merenda- Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
dr inż. Mateusz Tykierko – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
dr Alicja Wroniszewska – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
dr Maciej Zathey – Instytut Rozwoju Terytorialnego

Sekretariat:
mgr Magdalena Korzystka-Muskała- Uniwersytet Wrocławski
mgr Ewelina Rejs- Miasto Bydgoszcz
mgr Katarzyna Rutkowska- Uniwersytet Wrocławski

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!!!

Komunikat 1 pdf do pobrania