Stolica smogu???

W ostatni poniedziałek (18.01.2021), niektóre portale informujące o jakości powietrza (a za nimi również media społecznościowe i tradycyjne) alarmowały, że polskie miasta (w tym Wrocław) znalazły się w światowej czołówce, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. „Wyprzedziliśmy” podobno takie metropolie jak Dhaka (stolica Bangladeszu), indyjskie Delhi i Kalkutę, czy Lahore w Pakistanie.

Co prawda od niedzieli do poniedziałku jakość powietrza w Polsce była bardzo zła, ale czy zasłużyliśmy na takie „zaszczytne” miejsce? Postanowiliśmy przyjrzeć się danym. Pod lupę wzięliśmy stężenia godzinne PM2.5 dla Wrocławia udostępniane przez GIOŚ oraz analogiczne dane dla Dhaki, Delhi, Kalkuty i Lahore, udostępniane w amerykańskim serwisie rządowym AirNow.gov. Przeanalizowaliśmy okres od 1 do 18 stycznia b.r. Wyniki prezentuje poniższy wykres.

Przebieg średnich godzinnych wartości stężeń PM2.5 we Wrocławiu, Dhace, New Delhi, Kalkucie i Lahore, w okresie 01 – 18.01.2021.

Przebieg średnich godzinnych wartości stężeń PM2.5 we Wrocławiu, Dhace, New Delhi, Kalkucie i Lahore, w okresie 01 – 18.01.2021.

W interesującym nas okresie – 17-18 stycznia b.r. – we Wrocławiu maksymalne stężenia PM2.5 sięgały 150 µg/m3. To bardzo dużo, takie stężenia mogą przyczyniać się do wystąpienia poważnych skutków zdrowotnych (jakość powietrza bardzo zła, według Polskiego Indeksu Jakości Powietrza). Jednak w tym samym czasie, w Dhace, Delhi i Lahore na tym poziomie utrzymywały się wartości minimalne; maksymalne stężenia sięgały nawet 500 µg/m3!

Różnice stają się jeszcze wyraźniejsze, jeśli porównamy dłuższy okres. Dane obejmujące czas od 1 do 18 stycznia pokazują, że w tym czasie średnie stężenie PM2.5 dla Wrocławia wynosiło 34 µg/m3 (maksimum 146 µg/m3), natomiast w Dhace Delhi i Lahore wartości średnie przekraczały 200 µg/m3, a maksima – 500 µg/m3!

Porównanie wartości średnich i maksymalnych stężeń PM2.5 w czasie smogowego ataku (17.01 godz. 18:00 do 19.01. godz. 00:00), oraz od początku stycznia 2021, we Wrocławiu, Dhace, New Delhi i Lahore

Porównanie wartości średnich i maksymalnych stężeń PM2.5 w czasie “smogowego ataku” (17.01 godz. 18:00 do 19.01. godz. 00:00), oraz od początku stycznia 2021, we Wrocławiu, Dhace, New Delhi i Lahore

Jaki z tego wniosek?

Po pierwsze:

Jakość powietrza w wielu miejscowościach Polski jest zła, jedna z najgorszych, często nawet najgorsza w Europie. Jednak porównywanie sytuacji w naszym kraju z sytuacją w dużych, skrajnie zanieczyszczonych metropoliach azjatyckich jest nadużyciem. To jest po prostu straszenie społeczeństwa. Czy chcemy być wychowywani przez strach?

Po drugie:

Należy krytycznie odnosić się do informacji podawanych przez niektóre serwisy, poświęcone jakości powietrza. Warto zawsze skonfrontować podawane informacje z danymi z portali, które podają dane referencyjne (w Polsce jest to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)