Brrum, brrum…zanieczyszczenia powietrza a transport

Transport samochodowy odgrywa i będzie odgrywał bardzo istotną rolę w społeczeństwie oraz gospodarce narodowej. Jednocześnie ruch drogowy pozostaje również istotnym źródłem negatywnych wpływów na środowisko i zdrowie, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zwłaszcza w miastach. Poziom emisji zanieczyszczeń z sektora transportu zależny jest przede wszystkim od natężenia ruchu, a także struktury pojazdów (wielkość, wiek i stan techniczny). Chociaż zanieczyszczenie powietrza emitowane przez transport drogowy zmniejszyło się w ostatnich dwóch dekadach w wyniku wprowadzenia norm jakości paliwa i emisji spalin dla pojazdów Euro oraz wykorzystania bardziej zrównoważonych technologii transportowych, obecnie sektor transportu drogowego generuje ok. 10% pyłu PM10 (wg. danych Krajowego Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Ograniczenie negatywnego wpływu transportu poprzez przyjęcie właściwych strategii zintegrowanego planowania mobilności, politykę parkingową, inwestycje w infrastrukturę rowerową i transport publiczny, jest ważnym celem polityki UE i Polski.

LINK DO WYDARZENIA TUTAJ