Webinarium “Jakość powietrza a zdrowie”.

Serdecznie zapraszamy na webinarium “Jakość powietrza a zdrowie. Czy nasze działania mają znaczenie?”.

Termin: 13.04 godzina 17:00

Link do wydarzenia

Co roku na całym świecie przez zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera około 8 milionów osób (na podstawie danych WHO). W Polsce liczba ta sięga ponad 40 tysięcy! Przedwczesne zgony trudno bezpośrednio powiązać z narażeniem na wysokie stężenie pyłu zawieszonego, ale statystyki wskazują, że w Polsce ze względu na złą jakość powietrza przeciętnie żyjemy ponad 2 lata krócej. Przez zanieczyszczone powietrze mieszkańcy naszego kraju częściej chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, nowotwory, a także choroby alergiczne. Dzieci rodzące się w najbardziej zanieczyszczonych obszarach kraju gorzej się uczą i częściej chorują np. na zapalenie oskrzeli.

Biorąc pod uwagę, że głównym źródłem zanieczyszczeń pyłowych w Polsce jest ogrzewanie naszych domów, warto zastanowić się nad skutecznością obecnie prowadzonych działań, a przede wszystkim nad tempem ich realizacji.

Zapraszamy na kolejny wykład dotyczący wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i jak działania zmierzające do ograniczenia emisji poprawiają jakość życia mieszkańców. Wykład poprowadzi Łukasz Adamkiewicz z http://cleanaircentre.eu/. Podczas spotkania zostaną przedstawione wnioski z raportu “Analiza zdrowotna wariantów projektu programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, 2020”.

Łukasz Adamkiewicz jest ekspertem w zakresie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Przyczynił się do on większego zaangażowania sektora zdrowia w działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz do rozwoju świadomości społecznej na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Brak udział w powołaniu Zespołu Roboczego ds. Oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie przy Ministerstwie Zdrowia. Pracuje w charakterze doradczym dla Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie oceny wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i zewnętrznych kosztów zdrowotnych.