Jak ozon szkodzi zdrowiu? Najpierw o normach i przekroczeniach…

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza, w tym zanieczyszczenie ozonem, wiąże się z szeregiem niekorzystnych efektów zdrowotnych. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) średnie 8-godzinne stężenie ozonu powinno utrzymywać się na poziomie poniżej 100 µg/m3. Trzeba jednak pamiętać, że nawet niższe stężenia mogą powodować szkodliwe skutki zdrowotne u osób bardziej wrażliwych.

Zgodnie z obowiązującymi normami jakości powietrza maksymalne 8-godzinne stężenie ozonu nie powinno być wyższe niż 120 µg/m3. Jeżeli jednak pojawiają się dni, w których takie warunki wystąpią, to nie może być ich więcej niż 25 w roku.

Statystyki liczby dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń ozonu w Polsce, w latach 2015 - 2019

Statystyki liczby dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń ozonu w Polsce, w latach 2015 – 2019, na podstawie danych GIOŚ.

Niestety wraz z pojawiającymi się coraz częściej falami upałów, zwiększa się także ryzyko wystąpienia ponadnormatywnych stężeń ozonu. Np. w roku 2015, w którym wystąpiły rekordowe fale upałów, standardy opisane powyżej były przekroczone w Polsce w 87 punktach pomiarowych (tj. na wszystkich stanowiskach pomiarowych z kompletnymi seriami wyników). Ponadto aż na 41 stacjach wystąpiło więcej niż 25 dni z przekroczeniami, a na jednej ze stacji (Złoty Potok w woj.. Śląskim) odnotowano aż 61 takich dni (więcej na ten temat pisaliśmy np. w jednym z naszych zeszłorocznych artykułów). Zestawienie dla lat 2015 – 2019 opracowane na podstawie opublikowanych statystyk GIOŚ przedstawiono w tabeli powyżej (dane dla roku 2020 nie zostały jeszcze opublikowane w formie statystyk rocznych).