Nasza sieć pomiarowa rusza!

Jutro Dolnośląski Festiwal Nauki, w sobotę Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, tak więc korzystając z okazji – my też startujemy! Dziś oficjalnie rusza sieć pomiarów stężeń pyłu zawieszonego, zbudowana w ramach naszego projektu. Wyniki pomiarów prezentujemy na stronie www: https://airquality.uni.wroc.pl.

Sieć pomiarowa swoim zasięgiem obejmuje Wrocław, Bydgoszcz oraz wybrane miejscowości z otoczenia tych miast – łącznie 40 punktów pomiarowych.

Prezentujemy aktualne i archiwalne dane o stężeniu pyłu zawieszonego, temperaturze i wilgotności powietrza.

« z 2 »

Sieć powstała w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL i została zbudowana jako wspólne dzieło zespołów z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego PWr oraz Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Dlaczego zbudowaliśmy sieć?

Po pierwsze – im lepszy dostęp do wiarygodnych danych o jakości powietrza, im więcej pracujących czujników, tym lepiej! Jako mieszkańcy chcemy wiedzieć jakie warunki panują koło naszych domów, pracy, szkoły… To oczywiście główny powód powstania sieci.

Po drugie – jakość danych. Urządzenia pracujące w sieci nie zostały po prostu wzięte „z półki sklepowej”. Zostały zaprojektowane w ramach Projektu tak, by zapewnić jak najlepszą jakość danych, przy relatywnie niskim koszcie. Przetestowaliśmy różne typy czujników i staraliśmy się wybrać najlepsze. Zastosowaliśmy rozwiązania zmniejszające możliwość wystąpienia błędów pomiaru, takie jak np. podgrzewany tor pomiarowy, eliminujący wpływ mgły, rosy i innych osadów atmosferycznych na badaną próbę powietrza. Nasze dane są również stale poddawane merytorycznej kontroli.

Po trzecie – lokalizacja. Włożyliśmy też wiele wysiłku, by jak najlepiej wybrać stanowiska pomiarowe, tak aby wyniki były reprezentatywne dla większego obszaru (np. osiedla), a nie tylko dla jednego „ogródka”, w którym stoi czujnik. Oczywiście lokalizacje są pewnym kompromisem – musieliśmy brać pod uwagę względy bezpieczeństwa, możliwości instalacyjne, dostęp do zasilania… Mimo to dołożyliśmy starań by czujniki umieścić w optymalnych miejscach.

Po czwarte – będziemy korzystać z tych danych nie tylko informując o jakości powietrza i analizując jej uwarunkowania. Sieć pomiarowa zostanie wykorzystana do poprawy naszych prognoz jakości powietrza. Prognozy takie tworzymy i udostępniamy już od kilku lat w portalu NaszePowietrze, stale jednak nad nimi pracujemy i je rozwijamy. Im więcej danych do „karmienia” modelu, im więcej danych do weryfikacji wyników – tym lepsze i dokładniejsze prognozy.

Czego oczekujemy od sieci?

Mamy nadzieję, że przyda się lokalnym społecznościom i dostarczy użytecznych danych. Liczymy też na dane z sieci, by stale poprawiać informacje o jakości powietrza, przygotowywane w ramach naszego Projektu. Będziemy również wykorzystywać sieć w edukacji – to świetne narzędzie, by pokazać procesy kształtujące jakość powietrza, uświadomić związane z nią zagrożenia, ale również – by zaprezentować dobre praktyki w pomiarach jakości powietrza. Niskokosztowych czujników będzie wokół nas coraz więcej, chcielibyśmy by dane z nich miały jak najlepszą jakość.

Jak duża jest sieć?

Nasza sieć pomiarowa to 40 stanowisk, 25 w obszarze aglomeracji wrocławskiej i 15 w obszarze aglomeracji bydgoskiej. Lokalizacje czujników zestawiono poniżej.

Co dalej?

Zapraszamy do korzystania z naszych danych. Pewnie znajdą się jeszcze jakieś niedoskonałości, ale będziemy je poprawiać. Niebawem dodamy też kolejne funkcjonalności – takie jak możliwość pobierania danych pomiarowych. W przyszłości chcielibyśmy również w wybranych urządzeniach zainstalować dodatkowe czujniki – mierzące stężenia ozonu troposferycznego. To ważne zanieczyszczenie, więc chcemy przetestować możliwości wykorzystania czujników niskokosztowych w pomiarach tego związku.