Zmiany w uchwale antysmogowej w kujawsko-pomorskim!

Od stycznia 2022 zmiany!

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Nowe obowiązki i zakazy dla właścicieli nieruchomości!

Ograniczenia i zakazy wprowadzone uchwałą będą dotyczyły właścicieli nieruchomości, a nie jak do tej pory było podmioty eksploatujące instalację. Natomiast za to czym palimy i co wrzucamy do pieca odpowiedzialny będzie każdy, kto użytkuje daną instalację bez względu na to czy posiada tytuł prawny do miejsca użytkowania instalacji, czy też nie.

Kotły, piece i kominki na paliwo stałe – dla 8 miejscowości deadline

1 stycznia 2030!

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia dla 8 obszarów: Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz uzdrowiska Wieniec-Zdrój położonego w gminie Brześć Kujawski – od 1 stycznia 2030 r. mieszkańcy nie będą już mogli użytkować kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

W przypadku użytkowania takiej instalacji właściciel będzie zobowiązany do przedstawienia organom uprawnionym do kontroli dokumentów potwierdzających brak możliwości przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej oraz datę oddania instalacji do eksploatacji, chyba że fakty te są znane organom z urzędu.

Zakaz eksploatacji instalacji na paliwa stałe nie dotyczy kominków rekreacyjnych (czyli tych, które nie są podstawowym źródłem ciepła w lokalu) – takie po 1 stycznia 2024 r. muszą spełniać wymogi ekoprojektu.

Tabela 1 Najważniejsze daty określone w Uchwale antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego