Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że:

 • w dniu 22 grudnia 2021 r.  wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3)  w Nowej Rudzie  – stężenie średniodobowe wynosiło 118 µg/m3,

 • w dniu 23.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powiecie Kłodzkim i m. Jelenia Góra.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 8.00 dnia 23.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 23.12.2021 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki  meteorologiczne  utrudniające  rozprzestrzenianie się  zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie  zakazu  palenia  odpadów  zielonych  poprzez wzmożone kontrole,

 • kontrole  gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,

 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się,

 • zakaz  stosowania  spalinowych  urządzeń  ogrodniczych  (w  okresie  wiosennym i jesiennym);

 • zakaz sprzątania ulic na sucho.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w  miarę  możliwości  powinni

 • nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w  obszarach, gdzie występują nadmierne stężenia,

 • ograniczać  aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni,

 • ograniczać  własną  emisję zanieczyszczeń poprzez: ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, ogrzewanie  mieszkań  lepszym  jakościowo  paliwem.

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5395