Czy mogę przygotować się na kontrolę?

Do użytkownika należy udowodnienie, że eksploatowana przez niego instalacja na paliwo stałe spełnia wszelkie wymogi określone w uchwale antysmogowej, a spalany opał nie należy do paliw zakazanych. Lista wymaganych dokumentów zawarta jest w uchwale antysmogowej – nie jest ona zamknięta, co oznacza że mogą być przedstawione również inne dokumenty dla użytkowanej instalacji, jednoznacznie potwierdzające wymogi uchwały.  By kontrola przebiegła sprawnie, można przygotować zawczasu:

 • dokumentację techniczną urządzenia,

   

 • instrukcję dla instalatorów i użytkowników,

   

 • dokument potwierdzający brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej – jeśli w Twojej gminie obowiązuje zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe,

   

 • kopię świadectwa jakości paliwa stałego,

   

 • dokumentację potwierdzającą datę oddania instalacji do eksploatacji.

Pamiętaj! Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych może być niezapowiedziana.