Rozmawiałeś z sąsiadem, ale nie przynosi to skutku? ZGŁOŚ TO.

Jako zgłaszający masz prawo zachować anonimowość. Im szybciej zadzwonisz tym lepiej. Unoszący się dym w powietrzu lub zapach spalanych odpadów ułatwią przyłapanie sprawcy na gorącym uczynku.

Spalanie odpadów i zakazanego paliwa stałego w domowych kotłach, piecach, kominkach, a także użytkowanie instalacji niezgodnie z zapisami uchwał antysmogowych,  jest wykroczeniem i podlega karze grzywny (art. 24 Kodeksu wykroczeń) w wysokości od 20 zł do 5 000 zł. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy –1000 zł. 

Organami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych są:

  • Straż miejska lub gminna (tel. 986),

     

  • Pracownik  urzędu  miejskiego lub gminnego, właściwego ze względu na lokalizację miejsca prowadzenia kontroli,

     

  • Policja (tel. 997).

Pamiętaj! Organami uprawnionymi do nakładania mandatów za wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów tzw. uchwały antysmogowej jest  Policja, Straż Miejska/Gminna i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. Pracownik urzędu nie może nałożyć mandatu, zamiast tego wysyła wniosek o ukaranie do sądu.