Ocena jakości powietrza w Twojej okolicy

Ile dymiących kominów jest w okolicy? Jaki dym leci z kominów? Jaki ma kolor? Jaki ma zapach? Często zadajemy sobie pytania, jaki jest wpływ pojedynczych emitorów (np. kominów w budynkach i mieszkaniach opalanych węglem lub drewnem) na jakość powietrza w ich bezpośrednim otoczeniu, w naszym miejscu zamieszkania, nauki lub pracy. Stanowiska pomiarowe jakości powietrza prowadzone w przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) są lokalizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bardzo często taka rozdzielczość przestrzenna nie zapewnia nam dostępu do informacji o warunkach aerosanitarnych w naszej miejscowości, wtedy też szukamy innych źródeł danych. Portale internetowe i aplikacje mobilne pozwalają nam sprawdzić jakość powietrza w dowolnym punkcie. Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie jakie są to dane i skąd pochodzą, czy są to dane pomiarowe (z sieci krajowej, czy działającej w oparciu o czujniki niskokosztowe), czy też pochodzą z modeli matematycznych.

Kiedy spodziewać się pogorszenia jakości powietrza? Jakie zanieczyszczenia zagrażają nam w zimie, a jakie w lecie? Dlaczego określenie jakości powietrza w skali lokalnej jest trudne? Skąd czerpać wiedzę o jakości powietrza? W jaki sposób określić jakość powietrza, gdy w okolicy w której mieszkamy nie ma żadnego czujnika? Na te pytania odpowiemy podczas kursu e-learningowego „Ocena jakości powietrza w Twojej okolicy” dostępnego na stronie https://mooc-life.e-science.pl/courses/course-v1:WCSS+WCSS09+2022_01/about.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych problematyką jakości powietrza.

Jak korzystać z naszych kursów? Tego dowiecie się z Instrukcji korzystania z platformy e-learningowej.