Dzień Ziemi 2022 “Zainwestuj w naszą planetę!”

22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi (nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi), to coroczne wydarzenie obchodzone celem promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.

Z tej okazji odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących, m.in. konferencje, akcje sprzątania świata (np. w Bydgoszczy), które mają jeden cel: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i niepohamowaną eksploatacją bogactw naturalnych.

Dzień Ziemi to także sposobność do zwiększania świadomości na temat wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy gleby, oraz zjawiska takie jak globalne ocieplenie, wymieranie licznych gatunków roślin i zwierząt czy dewastacja i degradacja naturalnych ekosystemów.

Historia Dnia Ziemi

Idea ochrony Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta była katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło w Santa Barbara w Kalifornii. Szacuje się, że w tym czasie z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat. Zdjęcia z tych wydarzeń można znaleźć tutaj.

22 kwietnia 1970 roku odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi. 20 milionów ludzi w całej Ameryce uczestniczyło w licznych demonstracjach i różnych spotkaniach, domagając się zdrowego, zrównoważonego środowiska. Obawiali się, że ich miasta są obciążone smogiem, zanieczyszczonymi rzekami i innymi zagrożeniami mającymi negatywny wpływ na ludzi i na środowisko. Zdjęcia z tych wydarzeń można znaleźć tutaj.

Ustanowienie Dnia Ziemi pomogło skłonić Kongres Stanów Zjednoczonych i prezydenta Nixona do utworzenia Agencji Ochrony Środowiska (EPA) w lipcu 1970 r. oraz uchwalenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, takich jak Ustawa o czystym powietrzu, Ustawa o czystej wodzie i Ustawa o zagrożonych gatunkach.

W 1990 roku Dzień Ziemi został uznany na arenie międzynarodowej, także w Polsce. Dziś Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia przez ponad 1 miliard ludzi w 192 krajach. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Każdego roku Dniu Ziemi towarzyszy inne hasło przewodnie.

Dzień Ziemi 2022

Według EarthDay.Org, organizacji non-profit, która koordynuje wydarzenia związane z Dniem Ziemi na całym świecie, hasłem przewodnim tegorocznego święta jest „Zainwestuj w naszą planetę”. Temat ten ma zachęcić przedsiębiorstwa, rządy i obywateli do działania w zakresie zmian klimatycznych i innych kwestii na rzecz zrównoważonej przyszłości. Na stronie earthday.org można zobaczyć, jak w różnych częściach świata obchodzony jest Dzień Ziemi.

Chociaż Dzień Ziemi obchodzimy tylko raz w roku, każdy z nas każdego dnia może podejmować działania, aby wspólnie pracować nad poprawą jakości naszego życia! 52 działania i wskazówki, które mogą zmienić świat każdego dnia w roku znajdziesz na stronie https://www.earthday.org/earth-day-tips/.