Kampania pomiarowa we Wrocławiu

W poniedziałek 21.11.2022 oficjalnie wystartowała kampania pomiarowa, realizowana w Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, w ramach projektu PM Cost (https://pmcost.meteo.uni.wroc.pl/), we współpracy z naszym projektem oraz projektem ACTRIS PL (https://www.meteo.uni.wroc.pl/actris-pl/)

Celem kampanii jest pozyskanie danych pomiarowych o jakości powietrza dla wybranego obszaru Wrocławia (osiedle Sępolno), z użyciem szeregu najnowszych technik pomiarowych, jak również wymiana informacji na temat optymalnej metodyki ich wykorzystania.

W dalszym etapie zgromadzone dane zostaną wykorzystane do analiz uwarunkowań jakości powietrza podczas kampanii oraz do prac metodycznych oraz analiz związanych z modelowaniem jakości powietrza w skali lokalnej.

Nasz zespół

W kampanii uczestniczą następujące zespoły naukowe:

Edukujemy

Kampania ma również wymiar edukacyjny. Uczestniczą w niej również studenci II i III roku kierunku Geografia, studiujący w Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr na Uniwersytecie Wrocławskim. Zespół studencki odpowiedzialny jest za prowadzenie pomiarów patrolowych stężeń pyłu zawieszonego na wrocławskim Sępolnie oraz opracowanie tych danych. Studenci maja też okazję zapoznać się z metodyka pomiarów jakości powietrza na najwyższym europejskim poziomie. Ponadto uzyskany materiał pomiarowy może być wykorzystany w pracach licencjackich.

Pierwsze wyniki…

Kampanię zainaugurował wykład dr Chiary di Marco z CEH, pt. Particulate matter chemical speciation: measurement techniques and model evaluation. Ciekawym elementem wykładu była informacja o pierwszych wynikach pomiarów w ramach naszej kampanii. Ponieważ zespół CEH gości w ZKiOA już od tygodnia, udało się uzyskać pierwsze informacje o składzie powietrza na wrocławskim Biskupinie i Sępolnie. Niestety, nie są one pocieszające… Mimo niewielkich stężeń PM stwierdzono, że oprócz sadzy będącej efektem spalania węgla, w składzie powietrza znajdują się również związki chloru, wskazujące na spalanie tworzyw sztucznych – czyli odpadów…

Kampania trwa, czekamy więc na dalsze wyniki…