Przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla PM10 na Dolnym Śląsku

W Lwówku Śląskim został przekroczony średniodobowy poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10, tj. wystąpiło ponad 35 dni od początku roku 2022 ze stężeniem średniodobowym wyższym od 50 µg/m³.

36 dzień z przekroczeniem średniodobowego poziomu dopuszczalnego (91 μg/m3) odnotowano w dniu 29.11.2022 na stacji pomiarowej przy ul. Wojska Polskiego. Wartość maksymalna spośród 36 stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 wyższych od 50 μg/m3 wyniosła 91,3 μg/m3 w dniu 28.11.2022.

Przyczyną przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 jest emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

 Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/

Co to oznacza dla mieszkańców? 

Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje ok. 8,5 tys. mieszkańców.

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności (osoby przewlekle chore, osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy) i możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Cały komunikat dostępny jest na stronie: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/8772